Розповідь про зебру на англійській мові

Розповідь про зебру на англійській мові з перекладом та цікаві факти допоможуть підготуватися до уроку.

Розповідь про зебру англійською мовою

The zebra is an animal resembled with horse. It has a unique pattern of black and white stripes which makes it more popular. Zebras are a short, stocky animal that is generally about 8 feet long and stands between 4 and 5 feet at the shoulder. The eyes of the zebra are on the side of their head so they can watch out better for predators. They have excellent eyesight and hearing. They can weigh up to 650 pounds. Zebras are very social. They live in groups.

Zebras are herbivores, which mean that they eat plants, leaves, herbs, twigs, and different kind of grass.They can run at speeds of up to 35 miles per hour.They communicate by barking, snorting or whinnying. Zebras stand up while sleeping.I love Zebra very much.

Amazing facts about Zebra

  • All zebras are close to their mothers, but males also form strong bonds with their fathers.
  • Zebras are highly social, and will only go to sleep if they are close to neighbours so that they can be warned if a predator approaches.
  • A zebra’s stripy coat is thought to disperse more than 70 per cent of incoming heat, preventing the animal from overheating in the African sun.

Твір про зебру на англійській мові з перекладом

Зебра — це тварина, що нагадує коня. Вона має унікальний візерунок чорно-білих смуг, що робить її більш популярною. Зебра коротка, кремезна тварина, яка, як правило, має довжину близько 8 футів і має від 4 до 5 футів в плечах. Очі зебри знаходяться збоку голови, щоб вони могли краще стежити за хижаками. У них відмінний зір і слух. Вони можуть важити до 650 фунтів. Зебри дуже соціальні. Вони живуть групами.

Зебри — травоїдні тварини, а це означає, що вони їдять рослини, листя, трави, гілочки і різні види злаків. Вони можуть бігти зі швидкістю до 35 миль на годину. Вони спілкуються гавкотом, пирханням або іржанням. Зебри встають під час сну. Багато з них живуть в Африці. Я дуже люблю Зебр.

Дивовижні факти про зебр

  • Всі зебри близькі до їх матерів, але самці також формують міцні зв’язки з батьками.
  • Зебри дуже соціальні і будуть спати тільки в тому випадку, якщо вони близькі до сусідів, щоб їх можна було попередити, якщо наближається хижак.
  •  Вважається, що смугасте пальто зебри розсіює більше 70 відсотків поступаючого тепла, запобігаючи перегрів тварини на африканському сонці.

Опис зебри англійською мовою для дітей Ви можете додати через форму коментарів, щоб допомогти іншим учням)

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Твори англ.

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *