«Бояриня» Леся Українка аналіз

«Бояриня» Леся Українка аналіз — тема, жанр, проблематика, сюжет, композиція

«Бояриня» Леся Українка аналіз твору

У драмі “Бояриня” відображена доба Руїни й гетьманування Петра Дорошенка.  У драмi «Бояриня» Леся Українка засуджує тих українцiв, якi зрадили батькiвщину, якi заради почестей служили росiйському царю.

Леся Українка в драмi «Бояриня» закликає не залишати рiдної землi, рiдного народу, не цуратися рiдної мови та звичаїв, а робити все можливе, щоб бути справжнiм українцем, патрiотом рiдної землi. Поетеса закликає всiх до боротьби, яка б покращила долю України. Удрамi «Бояриня» поетеса реально зображує вiдносини мiж Україною та Росiєю, тяжку й трагiчну долю України, глибокий патрiотизм i зраду.

Жанр “Бояриня” – драматична поема

Рік написання — 1910 р.

Головні герої «Бояриня»: Оксана, Степан, Олекса Перебійний, Іван, Стара Перебійниха, Ганна, матір Степана.

Проблематика «Бояриня»

Однією з найважливіших є проблема наслідків Переяславської угоди для України та її народу. Вона пронизує весь твір і поставлена вже в першій дії драми в полілозі дійових осіб, що зібратися в оселі Перебійного.

Отже, ще однією проблемою, гостро поставленою у драмі «Бояриня», є проблема двох традиційних культур, двох цілком відмінних менталітетів. Цю серйозну й понині досить дражливу етнопсихологічну проблему письменниця розкриває як на етнографічному матеріалі, що служить тлом для подій драми, так і в діалогах, що виражають різні світогляди та ціннісні орієнтації, різні, а то й супротивні уявлення про добро і зло, честь і безчестя тощо.

Ще одна проблема, що розкривається в драмі «Бояриня» і в інших творах Лесі Українки, — протиставлення понять «воля -рабство». Немає у світі такої цінності, яка перевищувала б цінність свободи, бо тільки людина, яка звільнила себе від рабства внутрішнього, може мріяти про звільнення від нього своїх ближніх, свого народу, своєї Батьківщини.

«Бояриня» композиція

Складаючись з п’яти частин віршами мішаних розмірів, твір побудовано практично повністю у формі діалогів.

  • Експозиція – знайомство родини козацького старшини Олекси Перебійного з сином його бойового побратима Степаном – боярином.
  • Зав’язка – згода Оксани на одруження.
  • Розвиток дії – життя головної героїні в Москві, її неможливість вжитися в роль боярині.
  • Кульмінація – усвідомлення Оксаною власної бездіяльності, докір Степанові з приводу своєї і його пасивності.
  • Розв’язка – спустошення молодої української патріотки, готовність прийняти смерть як невідворотність долі.

«Бояриня» сюжет

У драмі відтворено добу Руїни. Історична канва твору: змальовуються церковні братства, в яких брали участь і жінки (Оксана належала до дівочого братства, де була виготовлена корогва); згадуються утиски москалів (мову про це вів гість-козак, коли приїжджав до Степана); розповідається про те, що українська старшина “понадилась на соболі московські” (Іван, Оксанин брат, закидає це Степанові і його батькові); йдеться і про недовіру до Дорошенка, який привів на Україну татар (слова ці говорить Степан, коли характеризує братовбивчу війну на Батьківщині).

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: 10 клас

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *