Будова та функції органели

Органели (органоїди) — це постійні клітинні мікроструктури, які мають специфічну будову та виконують життєво важливі функції. Розрізняють органели загального значення і спеціальні органели. Органели загального значення містяться в усіх клітинах протягом усього їх життя або в певні його періоди: рибосоми, ендоплазматична сітка, мітохондрії, комплекс Гольджі, центросома, лізосоми, пероксисоми, пластиди (в рослинних клітинах). Спеціальні органели містяться лише в деяких видах високоспеціалізованих клітин: міофібрили — у м’язових, нейрофібрили — у нервових, тонофібрили — в епітелії шкіри, війки — в епітелії повітроносних шляхів, джгутики — у сперматозоїдах.

Органели поділяються на:

 • немембранні:
  • центріолі
  • цилій (війки) / флагелла (джгутики)
  • ядерце
  • рибосоми
 • мембранні (обмежені мембраною):
  • ядро
  • мітохондрії
  • вакуолі
  • пероксисома
  • апарат Ґольджі
  • ендоплазматичний ретикулум
  • лізосоми
  • хлоропласти
Органели еукаріотів
Органела Основна функція Структура Організми
Центріолі (клітинний центр) Центр орнанізації цитоскелету. Необхідний для процесу клітинного поділу (рівномірно розподіляєхромосоми) немембранна еукаріоти
Хлоропласт(Пластиди) фотосинтез двомембранна рослини,Найпростіші
Ендоплазматичний ретикулум транспортація та згортання нових білків (шорсткий ендоплазматичний ретикулум), синтез ліпідів (гладкий эндоплазматический ретикулум) одномембранна всі еукаріоти
Апарат Гольджі сортування і перетворення білків одномембранна всі еукаріоти
Міофібрили скорочення м’язових волокон складно організований пучок білкових ниток тварини
Рибосоми синтез білка на основі матричних РНК за допомогою транспортних РНК РНК/білок еукаріоти,прокаріоти
Меланосома збереження пігменту одномембранна тварини
Ядро Збереження ДНК, транскрипція РНК двомембранна всі еукаріоти
Везикули запасають або транспортують поживні речовини одномембранна всі еукаріоти
Вакуоля запас, підтримання гомеостазу, в клітинах рослин — підтримання форми клітини (тургор) одномембранна еукаріоти, більш виражена урослин
Лізосоми дрібні лабільні утворення, що містять ферменти, зокрема гідролази, що беруть участь в процесах травлення фагоцитної їжі й автоліза (саморозчинення органел) одномембранна більшість еукараотів
Мітохондрія виробництво енергії двомембранна більшість еукаріотів

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *