Чим органічні сполуки відрізняються від неорганічних?

Чим органічні сполуки відрізняються від неорганічних?

Органічні сполуки відрізняються від неорганічних низкою характерних особливостей:

  • майже всі органічні речовини горять або легко руйнуються внаслідок нагрівання з окисниками, виділяючи CO2 (за цією ознакою можна встановити приналежність досліджуваної речовини до органічних сполук);
  • у молекулах органічних сполук Карбон може бути з’єднаний майже з будь-яким елементом Періодичної системи;
  •   органічні молекули можуть містити послідовність атомів Карбону, з’єднаних у ланцюги (відкриті або замкнені);
  • молекули більшості органічних сполук не дисоціюють на досить стійкі йони;
  • реакції органічних сполук протікають значно повільніше й у більшості випадків не завершуються остаточно;
  •  серед органічних сполук дуже поширене явище ізомерії;
  •   органічні речовини мають більш низькі температури фазових переходів (tкип, tпл).

Органічних сполук значно більше за кількістю, ніж неорганічних.

Що таке органічні сполуки?

Органічні сполуки — клас сполук, в склад яких входить хімічний елемент Карбон (за винятком карбідів, карбонатної кислоти, карбонатів, оксидів Карбону і ціанідів). Окрім Карбону, вони майже завжди містять Гідроген, досить часто — Оксиген, Нітроген та галогени, рідше Фосфор, Сульфур та інші елементи. В органічних сполуках Карбон завжди виявляє валентність IV. Наразі відомо понад 20 мільйонів синтетичних і природних органічних речовин, і їх число постійно зростає.

Що таке неорганічні сполуки?

Неорганічні сполуки — це хімічні сполуки, які не містять атомів Карбону, ковалентно пов’язаних із атомами Гідрогену. Прості карбоновмісні сполуки типу CO, CO2, HCN та ціаніди, карбіди розглядаються саме неорганічною хімією.

Чіткої межі між органічними та неорганічними сполуками не існує. Наприклад, мурашина кислота (перший представник карбонових кислот) є органічною, проте її ангідрид, монооксид карбону, є неорганічним.

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Біологія

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *