Чим відрізняється my і mine

Англійська мова така, що часом стикаєшся з самими несподіваними труднощами там , де не очікував ніяких перешкод . Моя книга , той велосипед мій … Як сказати ? А адже два цих схожих пропозиції вимагають різних присвійних займенники — my і mine . Який займенник для якої фрази ? Давайте розбиратися.

Що таке my і mine

My — присвійний займенник — прикметник прилягаючої, або основної форми .

Mine — присвійний займенник — іменник абсолютної форми .

Переклад обох слів — моє / моя / мої / мій

Різниця між my і mine

Насправді , щоб зрозуміти різницю в їх вживанні , достатньо уважніше подивитися на дані вище визначення . Що має на увазі під собою приєднувана форма ? Те , що це займенник вимагає до себе ще одного слова , а саме іменника , приналежність якого воно і позначає . Чому займенник — прикметник ? Тому що саме в цій функції воно виступає для іменника :

it is my book — це моя книга . «Моя» ( my ) в даному реченні виконує функцію визначення для слова « книга».

І зверніть увагу на те , що займенники прилягаючої форми завжди виступають у такій зв’язці : спершу займенник , відразу за ним — іменник . Для посилення акценту на приналежності допустимо між ними вставляти слово own (власний) :

it is my own book — це моя власна книга .

Відповідно, абсолютна форма — форма , яка не вимагає ніяких доповнень , що не терпить поруч із собою нікого й нічого . Щоб впоратися зі своїми обов’язками поодинці , таке займенник грає роль іменника :

that bycicle is mine — той велосипед — мій . «Мій » тут поводиться як цілком самостійне слово . Mine може виконувати функції як підмета, так і доповнення або іменної частини присудка .

Відмінність my від mine

  • My — присвійний займенник прилягаючої форми , тоді як mine — абсолютної.
  • My вживається лише разом з іменником , приналежність якого це слово визначає , причому займенник у зв’язці стоїть на першому місці. Слово own між my і іменником посилює акцент туалету.
  • Mine виступає як іменник і не вимагає собі пари .

Присвійні займенники вказують на належність предмета особі. Вони мають 2 форми: прилягаючу (conjoint) і абсолютну (absolute), які відрізняються одна від одної своїм синтаксичним вживанням.

Форма Однина Множина
1-аособа 2-аособа 3особа 1-аособа 2-аособа 3особа
Прилягаюча my your his her its our your their
Абсолютна mine yours his hers its ours yours theirs

Присвійні займенники в англійській мові на відміну від присвійних займенників в українській мові не відмінюються (порівняйте: my sister — моя сестраmу sister’s friend — подруга моєї сестри).

В англійській мові є займенник thythine — твій, але він застарів і вживається тільки в поезії.

Присвійні займенники у прилягаючій формі є займенниками-прикметниками. Вони вживаються тільки у функції означення до іменника. Без означуваного іменника присвійні займенники у прилягаючій формі вживатися не можуть.

Everything is good in its season. (присл.)

Are you coming my way?

Прилягаюча форма присвійного займенника може бути означенням і до герундія. У цьому випадку вона утворює з герундієм синтаксичний комплекс.

Excuse my interrupting you. (Пробачте, що я пере бив вас.)

В англійській мові присвійні займенники вживаються частіше, ніж в українській, особливо перед назвами частин тіла, одягу та інших предметів (або занять), що стосуються особи. В українській мові займенника в подібних випадках звичайно немає. Порівняйте:

The boy pushed his cap to the back of his head and smiled. 

(Хлопчик насунув шапку на потилицю і посміхнувся.) 

Only two pupils raised their hands.

 (Тільки учні піднесли руки.)

Where is Mary?

She is having her music lesson. (У неї урок музики.)

Присвійні займенники в абсолютній формі є займенниками-іменниками. Вони виконують у реченні такі функції:

  • підмета:

We’ve got a TV set too. But yours is much better. Where are all our books?  Mine are here.

  • додатка:

Oh, I’ve broken my pencil. — Take mine.

Tell Jack not to lose his ticket, and don’t lose yours either.

  • предикатива:

Is this pencil mine or yours?

  • означення (з прийменником of), найчастіше у висловах типу a friend of mine:

Tom is an old friend of mine.

Присвійні займенники в абсолютній формі вживають ся також, щоб уникнути повторення іменника.

Your composition is better than mine.

Will you join their team or ours?

Автор: Гнатюк У рубриці: Правила англ

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *