Демократичний політичний режим

Демократичний політичний режим

У сучасній політології виділяють три політичні режими: демократичний, авторитарний, тоталітарний.

Політичний режим — це система методів, способів і засобів здійснення політичної влади.

Демократія (від грецьк. demos — народ + kratos — влада) — політичний режим, заснований на визнанні верховенства законів і народовладдя.

Гасло демократичного політичного режиму: «Дозволено все, що не заборонено законом».

Характерні ознаки демократичного режиму

 • народ — джерело влади;
 • поділ влади (законодавча, виконавча, судова);
 • правова держава;
 • права особистості закріплені законом і гарантовані;
 • громадянське суспільство;
 • демократичні вибори до органів державної влади;
 • політичний плюралізм;
 • конкурентна багатопартійна система;
 • легальна опозиція;
 • ЗМІ вільні від цензури;
 • дії армії і спецслужб регулюються й обмежені законом;
 • підтримання правопорядку — функції міліції та суду;
 • відсутність офіційної ідеології;
 • церква відокремлена від держави. 

Політичний статус особистості

У політичному житті беруть участь різні люди, соціальні групи і т. ін. У цій сфері суспільства особистість набуває прав та обов’язків, що відтворені у правових актах і характеризують правове становище особи в суспільстві.

Політичні права і свободи громадянина:

1) Право обирати і бути обраним до органів державної влади та місцевого самоврядування.

2) Об’єднуватися в громадські організації, у тому числі і в політичні партії.

3) Проводити мітинги, вуличні ходи, демонстрації, пікетування за умови попереднього повідомлення влади.

4) Спрямовувати особисті та колективні звернення (петиції) до державних органів та посадових осіб.

Крім прав, у людини з’являються й політичні ролі (Виборець, депутат, член партії, учасник мітингу і т. ін.

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *