Фізичні явища в природі

Фізичні явища в повсякденному житті оточують нас всюди, але ми про це не задумуємося. Фізичні явища довкілля

Фізичні явища в природі

Все, що нас оточує: і жива, і нежива природа, знаходиться в постійному русі і безперервно змінюються: рухаються планети і зірки, йдуть дощі, ростуть дерева. І людина, як відомо з біології, постійно проходить будь-які стадії розвитку.

Перемелювання зерен в борошно, падіння каменя, кипіння води, блискавка, світіння лампочки, розчинення цукру в чаї, рух транспортних засобів, блискавки, веселки — це приклади фізичних явищ.

І з речовинами (залізо, вода, повітря, сіль тощо.) Відбуваються різноманітні зміни, або явища. Речовина може кристалізуватися, розплавитися, подрібнитися, розчинитися і знову бути виділена з розчину. При цьому її склад залишиться тим же.

Так, цукровий пісок можна подрібнити в порошок настільки дрібний, що від найменшого подиху він буде підніматися в повітря, як пил. Цукрові порошинки можна розгледіти лише під мікроскопом. Цукор можна розділити ще на більш дрібні частини, розчинивши його у воді. Якщо ж випарувати з розчину цукру воду, молекули цукру знову з’єднаються в кристали. Але й при розчиненні у воді, і при подрібненні цукор залишається цукром.

У природі вода утворює річки і моря, хмари і льодовики. При випаровуванні вода переходить у пар. Водяна пара — це вода в газоподібному стані. При впливі низьких температур (нижче 0˚С) вода переходить у твердий стан — перетворюється на лід. Найдрібніша частинка води — це молекула води. Молекула води є і найдрібнішою частинкою пари або льоду. Вода, лід і пар не різні речовини, а одна й та ж речовина (вода) в різних агрегатних станах.

Як і воду, та інші речовини можна переводити з одного агрегатного стану в інший.

Характеризуючи ту чи іншу речовина як газ, рідину або тверду речовину, мають на увазі стан речовини у звичайних умовах. Будь-який метал можна не тільки розплавити (перевести в рідкий стан), але і перетворити на газ. Але для цього необхідні дуже високі температури. У зовнішній оболонці Сонця метали знаходяться в газоподібному стані, тому що температура там становить 6000˚С. А, наприклад, вуглекислий газ шляхом охолодження можна перетворити на «сухий лід».

Явища, при яких не відбувається перетворень одних речовин в інші, відносять до фізичних явищ. Фізичні явища можуть призвести до зміни, наприклад, агрегатного стану або температури, але склад речовин залишиться тим же.

Всі фізичні явища можна розділити на кілька груп.

Механічні явища — це явища, які відбуваються з фізичними тілами при їх русі щодо один одного (обертання Землі навколо Сонця, рух автомобілів, політ парашутиста).

Електричні явища — це явища, які виникають при появі, існуванні, русі і взаємодії електричних зарядів (електричний струм, телеграфування, блискавка при грозі).

Магнітні явища — це явища, пов’язані з виникненням у фізичних тіл магнітних властивостей (тяжіння магнітом залізних предметів, поворот стрілки компаса на північ).

Оптичні явища — це явища, які відбуваються при поширенні, ламанні і віддзеркаленні світла (веселка, міражі, відбиття світла від дзеркала, поява тіні).

Теплові явища — це явища, які відбуваються при нагріванні і охолодженні фізичних тіл (танення снігу, кипіння води, туман, замерзання води).

Атомні явища — це явища, які виникають при зміні внутрішньої будови речовини фізичних тіл (свічення Сонця і зірок, атомний вибух).

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Фізика

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *