Функції культурології

Функції культурології

Функції культурології можна об’єднати в кілька основних груп по реалізованим задачам:

  • пізнавальна функція — вивчення і розуміння сутності та ролі культури в житті суспільства, ]] структури і функцій, її типологізації, диференціації на галузі, види і форми, людинотворчий призначення культури;
  • концептуально-описова функція — розробка теоретичних систем, понять і категорій, що дозволяють скласти цілісну картину становлення і розвитку культури, і формулювання правил опису, що відображають особливості розгортання соціокультурних процесів;
  • функція оцінки — здійснення адекватної оцінки впливу цілісного феномена культури, її різних типів, галузей, видів і форм на формування соціальних і духовних якостей особистості, соціальної спільності, суспільства в цілому;
  • пояснювальна функція — наукове пояснення особливостей культурних комплексів, явищ і подій, механізмів функціонування агентів та інститутів культури, їх соціалізується впливу на формування особистості на основі наукового осмислення виявлених фактів, тенденцій і закономірностей розвитку соціокультурних процесів;
  • світоглядна функція — реалізація суспільно-політичних ідеалів у розробці фундаментальних і прикладних проблем розвитку культури, регулюючого впливу її цінностей і норм на поведінку особистості і соціальних спільнот;
  • освітня (навчальна) функція — поширення культурологічних знань і оцінок, що допомагає студентам, фахівцям, а також тим, хто цікавиться проблемами культури, дізнатися особливості цього соціального феномена, його роль у розвитку людини і суспільства.

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Інші предмети

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *