Функції слова

Які функції виконує слово Ви дізнаєтесь з цієї статті.

Функції слова

Основні функції слова:

 • Семіотична. Дана функція характеризується здатністю слова об’єднувати всі однотипні явища в один клас.
 • Будівельна. Виражається в тому, що слова являються тими одиницями, з яких будуються всі речення.
 • Комунікативна. Завдяки словам люди мають змогу спілкуватися та висловлювати свої думки.
 • Естетична або художня. Слово слугує засобом художнього вираження.
 • Інформативна. Слово несе певну інформацію, яку люди передають один одному.
 • Функція впливу. Реалізацією її є функція волюнтативна, тобто вираз волевиявлення мовця; функція ескрессивна, тобто повідомлення висловом виразності; функція емотивна, тобто вираження почуттів, емоцій.
 • Номінативна. Передбачає призначення слова служити найменуванням для предметів та явищ.
 • Функція повідомлення. Передбачає передачу деякого логічного змісту.
 • Функція мови. Використання потенційних властивостей засобів мови в мовленні для різних цілей.

Що таке слово?

Слово – це предмет лексикології та основна одиниця мови. Воно являється основною структурно-семантичною одиницею мови, яка служить для найменування предметів і їх властивостей, явищ, відношень до дійсності. Слово має ряд семантичних, фонетичних та граматичних ознак, серед яких виділяють:

 • Цілісність
 • Виділимість
 • Вільне відтворення у мовленні

Сподіваємося, що з цієї статті Ви дізналися про функції слова.

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Укр. мова

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *