Характеристика хімічного елемента Магній

Характеристика хімічного елемента Магнію за планом викладена в цій статті у двох варіантах.

Характеристика хімічного елемента Магній

1.    Хімічний символ Магнію Mg. Порядковий номер 12.

2.    Магній міститься у 3 періоді, головній підгрупі II групи періодичної системи.

3.    Відносна атомна маса Магнію Ar(Mg) = 24,305.

4.    Ядро атома Магнію містить 12 протонів (Пригадайте, що число протонів в ядрі атома дорівнює порядковому номеру елемента в періодичній системі).

Число нейтронів у ядрі дорівнює різниці між нуклонним і протонним числом: 24 — 12 = 12.

В атомі Магнію 12 електронів.

5.    Магній — елемент 3-го періоду, тому електрони в його атомі розміщуються на трьох енергетичних рівнях. Електронна формула Магнію: 12Mg ls22s22pe,3s2. В атомі Магнію перший і другий енергетичні рівні завершені. На зовнішньому енергетичному рівні є 2 валентні електрони.

6.    Оскільки електрони зовнішнього електронного шару Магнію містяться в s-орбіталі, то Магній належить до s-елементів.

7.    На зовнішньому енергетичному рівні атома Магнію є 2 електрони, тому магній належить до металічних елементів. Проста речовина магній — метал.

8.    У сполуках Магній двовалентний.

Характеристика хімічного елемента Магнію

1.   Mg — Магній.

2.   Елемент Магній має атомний номер 12, відносну атомну масу 24 (заокруглене значення). Розміщений у третьому періоді, в другій групі.

3.   Оскільки атомний номер Mg Z = 12, то ядро атома Mg містить 12 протонів, заряд ядра +12. Число нейтронів у ядрі дорівнює:

N Ar — Z = 24 — 12 = 12. Оскільки атом електронейтральний, то число електронів у атомі також дорівнює 12. Електрони утворюють в атомі три шари (три енергетичних рівні):

12Mg 2ё; 8ё; 2ё.

Електронна конфігурація атома Магнію 1s 22s 22p 63s 2. Виходячи з будови атома, можна передбачити ступінь окиснення Магнію в його сполуках. Оскільки під час хімічних реакцій атом Магнію віддає два зовнішніх електрони, виявляючи відновні властивості, то його ступінь окиснення дорівнює +2. Отже, Магній — типовий металічний елемент. Якщо порівняти з елементами-сусідами по групі, то відновні властивості у Магнію виявляються сильніше, ніж у Берилію Be, але слабкіше, ніж у Кальцію Са. Це пов’язано зі збільшенням радіусів атомів при переході від Ве до Mg і Са. У зв’язку з цим два зовнішніх електрони дедалі більше віддаляються від ядра, їхній зв’язок з ядром послаблюється, і атом легше втрачає їх, перетворюючись на позитивний двозарядовий йон.

4. Елемент Магній утворює просту речовину — магній, для якої характерні металічні кристалічні ґратки і металічний хімічний зв’язок, тобто усі типові для металів властивості.

5.  Магній оксид MgО є основним оксидом. Він виявляє всі типові властивості основних оксидів (пригадайте, які саме).

6. Елементу Магнію відповідає гідроксид Mg(OH)2 — основа, що виявляє всі характерні властивості основ (пригадайте, які саме).

7.     Леткої сполуки з Гідрогеном Магній не утворює, а утворює тверду солеподібну сполуку — магній гідрид.

Характеристику хімічного елемента можна подати в скороченій формі, наприклад:

snimok-ekrana-2016-11-12-v-12-21-46

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Хімія

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *