Характерні ознаки грибів

Грибні організми широко поширені в природі. Розглянемо які ознаки характерні для грибів.

Характерні ознаки грибів

Гриби це — царство живих гетеротрофних одно- та багатоклітинних організмів, які поєднують у собі ознаки рослин і тварин.

Згідно із сучасною системою органічного світу гриби виділено в окреме царство, оскільки за особливостями будови і процесів життєдіяльності вони доволі відокремлені від інших істот.

Спільні ознаки грибів і рослин:  

1) наявність добре вираженої клітинної стінки;

2) нерухомість у вегетативному стані,

3) розмноження спорами;

4) здатність до синтезу вітамінів;

5) поглинання їжі шляхом всмоктування (адсорбції).

Спільні ознаки грибів з тваринами:  

1) гетеротрофність;

2) наявність у складі клітинної стінки хітину, характерного для зовнішнього скелета членистоногих;

3) відсутність у клітинах хлоропластів і фотосинтезуючих пігментів;

4) накопичення глікогену як запасної речовини;

5) утворення і виділення продукту метаболізму — сечовини.

Будова грибів

Вегетативне тіло грибів — це міцелій, або грибниця, що складається з тонких безбарвних (іноді злегка забарвлених) ниток, або гіф, які знаходяться на поверхні або всередині субстрату.

У нижчих грибів у гіфах немає перетинок, тому вони мають вигляд однієї гіганської галузистої клітини.

У вищих грибів грибниця багатоклітинна, тобто у гіфах є поперечні перетинки.

У процесі пристосування до різних наземним умов проживання у грибів виникають численні видозміни міцелію: це склероції, столони, ризоїди, різоморфи, гаусторії та ін. Наприклад, з допомогою столонів — повітряних дугоподібних гіф — гриб швидко поширюється по субстрату. Столони прикріплюються до субстрату ризоїдами.

Клітини грибів вкриті оболонкою з пектинових речовин та дуже рідко целюлози.

У цитоплазмі розташовані всі важливі органоїди: одне чи багато ядер, мітохондрії, апарат Гольджі, ендоплпзматична сітка, лізосоми, рибосоми, вакуолі. Запасні поживні речовини відкладаються у вигляді глікогену чи олії.

Способи розмноження грибів:

—  вегетативно (шматочками міцелію, брунькуванням);

— нестатево (за допомогою спор, які утворюються в спеціальних органах — спорангіях чи на кінцях особливих виростів міцелію — конідієносців);

— статево.

Еколого-трофічні групи грибів:

сапротрофи — отримують поживні речовини із решток відмерлих організмів, розкладаючи їх.

паразити — поселяються на живих організмах і споживають органічну речовину господарів.

симбіотрофи — отримують речовини внаслідок симбіозу (співжиття) з іншими організмами.

Автор: Alina У рубриці: Ботаніка

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *