Хронологічна таблиця стародавньої історії України ЗНО

Хронологічна таблиця стародавньої історії України

Близько І мли років тому — поява пралюдини (найдавнішої людини) на території України (поблизу с. Королеве Закарпатської обл.).

400-100 тис. років тому — ранній палеоліт (давній кам’яний вік). Люди жили первісним етапом, займали­ся полюванням, збиральництвом. Стоянки Лу ка-Врублівецька на Дністрі, Амвросіївка на Донбасі та інші.

100—40 тис. років тому — середній палеоліт. Поява палеоантропів, або неандертальців. Особливо багато їхніх стоянок у Криму (Кіїк-Коба та інші). Похолодання, поява одягу, житла, людина навчилася добувати во­гонь. Виникнення релігійних вірувань.

40-35 тис. років тому — поява людей розумних — кроманьйонців, які обличчям не відрізнялися від су­часних людей.

40-10 тис. років тому — пізній палеоліт. Основний вид діяльності — мисливство. Поява родового ладу в формі матріархату. Одна з найвідоміших стоянок — поблизу с. Мізин на Чернігівщині.

Х-VIІ (ІХ-VІ) тис. до н. е. — мезоліт (середній кам’яний вік). Приручення тварин, використання луків, стріл, човнів.

VІ-ІV тис. до н. е. — неоліт (новий кам’яний вік). Неолітична революція. Перехід від привласнювальних до відтворювальних форм господарства. Поява нових видів господарювання — хліборобства і тваринництва, перехід до осілого способу життя.

IV-III тис. до н. е. — енеоліт (мідно-кам’яний вік). Початок використання першого металу (міді) поруч із досконалими кам’яними знаряддями.

ХХХVIII-ХХVІ ст. до н. е. — трипільська культура на території від Дніпра до Карпат і Чорного моря. До­сягнення високого рівня культури. Удосконалення знарядь праці, розвиток гончарства, ткацтва, поява металургії. Окремі елементи трипільської культури стали невід’ємною частиною сучасної української культури.

II—I тис. до н. е. — бронзовий вік. Перший суспільний розподіл праці — відділення тваринництва від хліборобства. Перехід від матріархату до патріархату. Поява майнової нерівності.

Х(ІХ)-VІІ ст. до н. е. — розселення кіммерійців у Північному Причорномор’ї. Перший народ на наших землях, який називають кочовим, а також перші, хто розпочав виплавляти з болотяної руди залізо, використову­вати коня для їзди верхи.

Другий суспільний розподіл праці — відділення ремісництва від хліборобства.

VIII-VІ ст. до н. е. — велика грецька колонізація Північного Причорномор’я.

VII ст. до н. е.поява скіфів у Північному Причорномор’ї. Витіснення кіммерійців у Передню Азію.

514 р. до н. е. — війна скіфів з перським царем Дарієм І. Перемога скіфів на чолі з царем (вождем) Ідантірсом.

VІ—V ст. до н. е. — опанування грецькими переселенцями всього північного узбережжя Чорного моря. Поява міст Ольвія, Пангікапей, Тіра, Херсонес.

480-438 р. до н. е. — утворення Боспорського царства (проіснувало до другої половини IV ст. н. е.) на узбережжі Азовського моря. Столиця — Пантікапей.

V-IV ст. до н. е. — Скіфська держава за часів найвищого розквіту. Столиця на Дніпрі — Кам’янське горо­дище. Видатні царські курганні поховання — Солоха, Куль-Оба, Гайманова і Товста Могили, Чортомлик.

339 р. до н. е. — загибель скіфського царя Атея у війні проти македонців на чолі з царем Філіппом.

III ст. до н. е. — вторгнення сарматів у Північне Причорномор’я. Витіснення скіфів у Пониззя Дніпра та в Крим.

III  ст. до н. е. — початок IV ст. н. е. — Скіфська держава у Нижньому Подніпров’ї та Криму — Мала Скіфія. Заснування Неаполя Скіфського у Криму.

107 р. до н. е. — передача влади у Боспорському царстві понтійському цареві Митридату VI Євпаторові (правління в 121-63 рр. до н. е.). Повстання скіфів під проводом Савмака (придушене у 106 р. до н. е.).

77 р. н. е. — згадка про слов’ян (венедів) римським істориком Плінієм Молодшим.

98 р. н. е. — згадка про слов’ян (венедів) римського історика Корнелія Тацита.

Кінець II — середина III ст. — вторгнення готів у Північне Причорномор’я. Витіснення сарматів. З часом сарматська модель важкоозброєної кінноти внаслідок Великого переселення народів потрапила в Європу і суттєво вплинула на формування середньовічного лицарства. Заснування готами держави Райхготланд.

332-375 рр. — Готську державу очолював король Германарик. Королівство досягло найвищої могутності.

IV ст., середина — початок виникнення між Дніпром і Дністром великого політичного об’єднання антів. 375 р. — готський король Вінітарій підступно вбив антського вождя Божа, його сина і 70 знатних антів. Вторгнення гунів у Північне Причорномор’я. Під проводом Баламбера (Вінімира) гуни допомогли антам розбити готів. Розгром Боспорського царства, готів і Малої Скіфії.

IV—VI ст. — Велике переселення народів, активна участь у ньому слов’ян.

Розклад первіснообщинного ладу в східних слов’ян.

Кінець V — перша половина VI ст. — поява укріплених городищ на території сучасного Києва та на ІІолині — Зимне (поблизу сучасного Володимира-Волинського).

VI— VII ст. — велике розселення слов’ян. На сучасній території України мешкали поляни, бужани (волиня- ни, дуліби), деревляни, сіверяни, тиверці, уличі, білі хорвати.

Автор: Гнатюк У рубриці: стародавня історія

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *