Хронологічний довідник Київська Русь ЗНО

Хронологічний довідник Київська Русь

VІІ ст. — утворення дулібського племінного союзу. Племінний центр — Зимнівське городище на Волині.

VIII-IX ст. — формування ранньофеодальної Київської держави.

860 р., 18 червня — похід київського князя Аскольда на Візантію, початок облоги Константинополя. Прийняття Аскольдом християнства. Фактичне визнання Київської держави Візантією.

882 р. — захоплення новгородським князем Олегом Києва. Убивство Аскольда і Діра. Створення об’єднаної держави, яку згодом назвали Київська Русь.

882 р. — 912 р., осінь — правління (регентство) князя Олега в Київській державі. Збирання руських земель і консолідація їх навколо Києва.

907,911 рр. — походи Олега на Візантію. Підписання і уточнення вигідних (особливо 2 вересня 911 р.) для Київської Русі договорів.

912 р., осінь — 945 р., осінь — князювання Ігоря. Завоювання уличів.

941,944 рр. — походи Ігоря на Візантію. Укладення нового договору, не настільки вигідного, як раніше.

945 р. — виступ деревлян проти київського князя. Смерть Ігоря.

945 р., осінь — 964 р. — правління (регентство) княгині Ольги. Придушення повстання деревлян. Подат­кова реформа.

957 р. — подорож Ольги до Константинополя, дві зустрічі (9 вересня та 18 жовтня) з імператором Кон­стантаном Багрянородним.

964 р. — початок князювання Святослава (до 972 р.).

964-965 рр. — успішні походи князя Святослава проти волзьких болгар і Хозарського каганату. Занепад Хозарської держави.

967-968 рр. — перший Балканський похід Святослава.

969 р., середина липня — смерть княгині Ольги. Поділ князем Святославом земель держави між синами на час своєї відсутності: Київ — Ярополкові, Овруч (центр деревлян) — Олегові, Новгород — Володимирові.

969-971 рр. — другий Балканський похід князя Святослава на Дунайську Болгарію. Війна з Візантією. Підписання під Доростолом у липні 971 р. не дуже вигідного для Русі договору.

972 р., березень — загибель Святослава у бою з печенігами біля Дніпрових порогів.

972 р., березень — 978 р., 11 червня — правління у Києві Ярополка Святославича.

978 р., 11 червня —-1015 р., 15 липня — князювання Володимира Святославича. Давньоруська держава стала найбільшою країною в Європі.

980р. — утвердження князя Володимира у Києві.

981р. — князь Володимир повернув західні території Київській державі («Червенські міста» — Белз, Во­линь, Перемишль, Червень).

988- 989 рр. — похід руських військ на Херсонес (Корсунь). Офіційне запровадження князем Володимиром християнства на Русі. Одруження Володимира з візантійською царівною Анною. Намагання увійти в коло європейських народів. Розвиток культури. Перша згадка про школи в Київській державі (988 р.).

989-996 рр. — спорудження Десятинної церкви (церкви Богородиці) в Києві. Освячення відбулося 25 травня 996 р.

990-ті рр. — початок давньоруської монетної чеканки.

1015 р., 15 липня — смерть Володимира Великого. Убивство його синів Бориса (24 липня), Гліба, Свято­слава. Утвердження в Києві Святополка (Окаянного). Поразка його військ від загонів Ярослава під Любечем. Вигнання Святополка.

1015 р., 26 листопада -1018 р., 14 серпня — правління у Києві князя Ярослава. Укладання на Русі першо­го юридичного кодексу — «Правди Ярослава».

1017-1037 рр. — спорудження Софійського собору (можливо, будівництво розпочалося в 1011р.), укріплень навколо «міста Ярослава», будівництво Золотих воріт у Києві.

1018 р., липень — поразка Ярослава від військ Святополка та його союзників-поляків на р. Західний Буг поблизу м. Волинь.

1018 р., 14 серпня — вступ у Київ військ Святополка та його союзника і тестя, польського короля Боле­слава Хороброго.

1019 р. — битва Ярослава зі Святополком на р. Альті. Втеча Святополка Окаянного за межі Русі.

1019, зима — 1054 р., 20 лютого — князювання Ярослава Мудрого в Києві. Завершення формування території держави. Розквіт давньоруської культури.

1031 р. — спільний похід братів Ярослава і Мстислава проти Польщі. Повернення Київській державі «Чер- венських міст».

1031-1036 р. — спорудження у Чернігові на замовлення князя Мстислава Спасо-Преображенського собору.

1036 р. — смерть князя Мстислава Володимировича. Ярослав став єдиновладним правителем Київської Русі. Розгром дружинами Ярослава Мудрого печенігів під Києвом.

1037 р. — заснування при Софійському соборі в Києві першої бібліотеки на Русі.

1037-1050 рр. — орієнтовний період написання урочистої проповіді «Слово про закон і благодать» свяще­ником, згодом митрополитом, Іларіоном.

1048 р. — посольство французького короля Генріха І Капета до Ярослава Мудрого. Шлюб доньки князя Ярослава Анни з французьким королем (вінчання 19 травня 1051 р.).

1051 р. — призначення київським митрополитом Іларіона, першого на цій посаді русича. Заснування Пе­чорського монастиря в Києві.

1054 р., 20 лютого — смерть Ярослава Мудрого.

Автор: Гнатюк У рубриці: Київська Русь

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *