Хронологічний довідник: розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави в 9-14 ст.

Хронологічний довідник 

Політичний, соціально-економічний і культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави в IX-XIV ст.

1056 р., 21 жовтня — 1057 рр. — створення в Києві дияконом Григорієм для новгородського посадника Остромира Євангелія (Остромирове Євангеліє) — першої датованої рукописної книги Русі.

1072р. — Вишгородська нарада князів. Ухвалення зводу руських законів «Правди Ярославичів», що разом зі статтями Ярослава Мудрого становила «Руську правду».

1073р. — створення «Ізборника Святослава».

1073-1078 рр. — будівництво Успенського собору Печерського монастиря у Києві.

1076 р. — диякон Іоанн уклав у Києві «Ізборник», який містив основні положення християнського віровчення, уривки з релігійних творів.

1097 р., 19 жовтня — Любецький з’їзд князів. Схвалення принципу князівської вотчини. Вотчинні землі закріплювалися за певними гілками князівського роду й могли передаватися у спадщину дітям та онукам. Спро­ба припинити усобиці, об’єднатися для боротьби із зовнішніми ворогами.

1108 р. — 1113 р., 17 жовтня — будівництво Михайлівського Золотоверхого собору Михайлівського мо­настиря в Києві. Знищений більшовиками у 1934 р., відбудований на межі тисячоліть.

1113 р. — укладання юридичних норм — «Статуту» («Уставу») Володимира Мономаха, за яким обмежу­валися високі лихварські відсотки, заборонялося брати в кабалу селян-закупів.

Укладення Нестором першої редакції «Повісті минулих літ».

1115 р. —- переписування в Києві на замовлення князя Мстислава Володимировича напрестольного Євангелія (Метис лавове Євангеліє).

1117 р. — укладання «Повчання» Володимира Мономаха, зверненого до його дітей, видатної пам’ятки давньоруського письменства.

1157 р. — будівництво Успенського собору в Галичі.

1160 р. — спорудження на замовлення волинського князя Мстислава Ізяславича Успенського собору в місті Володимирі.

1185 р., 1-13 травня —- похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославича проти половців. Розгром руської дружини половецьким ханом Кончаком на р. Каялі.

1187 р. — найдавніша згадка назви «Україна» в Київському літописі, сповіщаючи про смерть переяславсь­кого князя Володимира Глібовича.

Створення поеми «Слово о полку Ігоревім».

1215-1230 рр. — орієнтовний період створення «Києво-Печерського патерика», збірки життєписів («житій») найвидатніших ченців.

1303 р. — утворення галицько-волинським князем Юрієм І Львовичем галицької православної митрополії (проіснувала до 1347 р.).

1324 р. перша писемна згадка про чинність на українських землях (у Володимирі-Волинському) магдебурзького права.

Автор: Гнатюк У рубриці: ЗНО хронологія

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *