Хронологічний довідник: Українські землі у складі Російської імперії 18-19 ст

Хронологічний довідник

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ XVIII — У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

1791 р., квітень — таємна місія В. Капніста до прусського короля Фрідріха Вільгельма ІІ з пропозицією взяти участь у визволенні України з-під влади Російської імперії.

1798 р. — видання у Петербурзі трьох частин «Енеїди» Івана Котляревського (повністю видана 1842 р.). Початок нової української літератури.

1800 р., 4 (16) жовтня — на металургійному заводі в Луганську задуто першу в Україні доменну піч.

1802 р., 8 жовтня — царський указ про реорганізацію Новоросійської губернії й утворення трьох нових губерній: Катеринославської, Таврійської та Миколаївської (з 1803 р. — Херсонської).

1806-1812 рр. — російсько-турецька війна. Участь у війні багатьох українців. Перемога Російської імперії.

1812 р., 16 травня — Бухарестський мирний договір. Приєднання до Росії Бессарабії, у трьох повітах якої українці становили більшість.

1812, 12 червня-листопад -— російсько-французька війна, участь у війні чималої кількості українців, зокрема козацького та земського ополчення.

1813 р., початок — 1835 р., 10 жовтня — селянський рух на Поділлі під керівництвом Устима Кармалюка.

1815 р. — заснування родинами Яхненків і Симиренків торгового дому, який згодом став відомим у всій Європі, першим запровадив парове цукрове виробництво в Російській імперії, обладнав машинобудівний завод тощо.

1815-1825 рр. — діяльність декабристських організацій.

1816 р. — царський указ про заснування з державних селян військових поселень у Російській імперії (в Україні — з 6 квітня 1817 р., проіснували до 1857 р.). Розформування козацьких полків, що брали участь у війні 1812 р. та закордонних походах російської армії. Всі привілеї у козаків відібрано, а їх самих повернуто до попереднього стану.

1817 р., 3 червня — Одеський порт оголошено відкритим (порто-франко).

1817- 1818 рр. — повстання бузьких козаків на Херсонщині.

1818- 1819 рр. — діяльність полтавської масонської ложі «Любов до істини», до якої належали 20 осіб, у тому числі І. Котляревський.

1819 р., 29 червня — 3 липня — антикріпосницький виступ військових поселенців у Чугуєві. Повстання придушене, заарештовано 1104 його учасники.

1821 р., кінець березня — організація в Тульчині таємного Південного товариства на чолі з Павлом Пестелем та Олексієм Юшневським.

1821 р. — організація Василем Лукашевичем у Полтаві Малоросійського таємного товариства. Ставило мету здобути незалежність України. У 1826 р. членів товариства було арештовано.

1823 р. — збудовано перший в Україні пароплав (у с. Мошни на Київщині). Заснування братами Борисовими у Новограді-Волинському «Товариства об ‘єднаних слов’ян».

1825 р., вересень — об’єднання Південного товариства й «Товариства об’єднаних слов’ян».

1825 р., 28 грудня — 1826 р., 3 січня — повстання Чернігівського полку, жорстоко придушене царською владою.

1826—1827 рр. —діяльність у Харківському університеті таємного молодіжного демократичного гуртка.

1827-1830 рр. — діяльність таємного демократичного гуртка в Ніжинській гімназії вищих наук. Входили переважно професори закладу, яких після розкриття організації заслано.

1828, березень — 1829 рр. — російсько-турецька війна. Бойові дії проходили у безпосередній близькості від України, максимальне використання її матеріальних і людських ресурсів.

1828 р„ 18 травня — перехід задунайських козаків під проводом Йосипа Гладкого в російське підданство. Формування з них Окремого Запорізького війська, перейменованого у 1832 р. в Азовське козацьке військо.

1830 р., 17(29) листопада — 1831 р., 27 серпня (8 вересня) польське повстання, частково відбувалося й на території Правобережної України. Українське селянство не співчувало повстанцям.

30-ті роки XIX ст. — початок промислового перевороту в Україні.

1840 р. — заснування великої цукроварні у Млієві та фабрики сільськогосподарських машин Яхненком і Симиренком. Поява перших українських підприємств (перші цукроварні з’явилися у 20-х рр.).

1845 р., грудень — 1847 р., 18 березня — діяльність таємного Кирило-Мефодіївського братства. Засновники — Микола Костомаров, Микола Гулак, Василь Білозерський. Перша спроба української різночинної інтелігенції вдатися до політичної боротьби. Участь Т. Шевченка у товаристві. 9 червня 1847 р. імператор підписав вирок, за яким його віддали в солдати «під найсуворіший нагляд із забороною писати та малювати».

1846 р. — видання у Москві Осипом Бодянським однієї з перших праць з історії України під назвою «Історія Русів» (ймовірний автор — батько і син Політики (Полетики)).

Читайте тему «Українські землі у складі Російської імперії 18-19 ст«, щоб детальніше зрозуміти матеріал.

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: ЗНО хронологія

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *