Хронологічний довідник: Українські землі в другій половині 16 ст

Хронологічний довідник: Українські землі в другій половині 16 ст

1552-1556 (1555) рр. — заснування Д. Вишневецьким на о. Мала Хортиця першої Запорізької Січі (зруйнована татарами восени 1557 р.).

1556-1561 рр. — у Троїцькому монастирі с. Пересопниця архімандритом Григорієм старою українською літературною мовою перекладено Євангеліє (Пересопницьке Євангеліє).

1566 р. — Другий Литовський статут. Посилення закріпачення селян. Скасовував усі обмеження шляхетської земельної власності.

1569 р., 1 липня — Люблінська унія. Об’єднання Польського королівства та Великого князівства Литовського в Річ Посполиту. Приєднання Польщею Брацлавіцини, Волині, Київщини, Підляшшя.

1572 р., червень — одна з перших спроб залучити українських козаків на державну службу — польський король Сигізмунд II Август прийняв на службу 300 козаків.

1574 р., 15 лютого — видання Іваном Федоровичем (Федоровим) у Львові «Апостола» — першої друкованої книги на українських землях (почали друкувати 25 лютого 1573 р.).

1574 р. — видання Іваном Федоровичем (Федоровим) у Львові «Букваря» — першого друкованого підручника на східнослов’янських землях.

1576—1577 (1578) рр. — заснування князем Василем-Костянтином Острозьким друкарні та школи, виникнення літературно-наукового гуртка в Острозі.

1578 р. —запровадження козацького реєстрового війська у складі 600 осіб (козацька реформа короля Стефана Баторія). Передач реєстровим козакам м. Трахтемирова.

Віщання І. Федоровичем (Федороннм) «Букваря» в Острозі. Перша писемна згадка в ньому про Острозьку школу (згодом Острозька академія).

1581 р. — видання І. Федоровичем (Федоровим) в Острозі Біблії (Острозька Біблія) першого повного видання її церковнослов’янського мовою та «Хронології» Андрія Римші (5 травня)  — першого друкованою віршового твору.

1586 р., 1 січня — антіохійськнй патріарх Йоаким затвердив статут Львівського Успенського братства, який установлював за братством право зверхності над іншими братствами та контроль за духівництвом.

1587 р. — видання в Острозі першого друкованого твору української полемічної літератури (Герасим Смотрицький, «Ключ царства небесного»).

1588 р. — Третій Литовський статут. Остаточне закріпачення селянства. Узаконення усіх форм шляхетського землеволодіння.

1590 р. — ухвалення польським сеймом «Порядків щодо козаків та України». Реорганізація козацького реєстру (до 6 тис. козаків), відокремлення його від нереєстрового козацтва.

1591-1593 рр. — козацьке повстання на чолі з Криштофом Косинським, перший великий виступ проти Речі Посполитої, магнатського панування, наступу на козацькі права.

1595 р., 23-31 січня — битва під П’яткою. Поразка військ К. Косинського. Загибель керівника повстання у травні 1593 р.

1594 р., 5 жовтня — 1596 р., 28 травня — козацьке повстання на чолі з Северином Наливайком, Григорієм Лободою та Матвієм Шаулою.

1596 р., 16-28 травня — Солоницька битва, поразка військ С. Наливайка поблизу м. Лубни. Видача керівників повстання польській владі.

1596 р., 6-10 жовтня — православний та уніатський собори в Бересті. Ухвалення Берестейської унії — утворення греко-католицької (уніатської) церкви на уніатському соборі. Поглиблення розколу суспільства. Початок релігійної боротьби.

1597 р., 11 квітня (за новим стилем) — страта С. Наливайка у Варшаві.

Читайте тему «Українські землі в другій половині 16 ст», щоб розширити свої знання.

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: ЗНО хронологія

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *