Хто був автором Козацьких літописів

Козацькі літописи — історико-літературні твори 2-ї половини XVII — середини XVIII століття, присвячені козацьким війнам. Цінні джерела для дослідження вітчизняної історії і важливі пам’ятки літератури. Мова більшості літописів —літературна, близька до народнорозмовної. Хто ж напса Козацькі літописи, хто їх автор?

Хто був автором Козацьких літописів

Автор Козацьких літописів  були козаки.

До наших днів дійшли три найвизначніші козацькі літописи

1. Літопис Самовидця  (про події 1648 — 1702 років, вірогідний автор — Роман Ракушка-Романовський)

2. Літопис Грабянки  (1710, про події від виникнення козацтва до 1709)

3. Літопис Самійла Величка  (1720, про події в Україні 1648 — 1700 років).

У «Літописі Самовидця» описується Чорна рада під Ніжином 1663 р., докладно розповідається про два ворожі табори – Сомка та Брюховецького і про жорстоку розправу останнього над своїм суперником та його прихильниками. Пізніше ці події лягли в основу роману П. Куліша «Чорна рада».

«Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки» описує історію козацтва з часу його виникнення до 1709 р. У ньому наводяться тексти багатьох державних актів, гетьманських універсалів, грамот, договорів. Написано цей твір тодішньою українською літературною мовою з вико­ристанням віршів, панегіриків.

Автор чотиритомного «Літопису Самійла Величка» закінчив Києво-Могилянську академію, був людиною енциклопедичних знань, вільно володів шістьма мовами. Історичні події, описані в цьому літописі, охоплюють події 1648–1700 рр. Як громадянин Величко гірко переживав злигодні України того часу і висловлював з цього приводу свої думки та почуття. До літописання він додавав народні історичні перекази, легенди, вірші, зокрема про Богдана Хмельницького, про кошового отамана Івана Сірка.

Одна з головних тем «Літопису Самійла Величка» – гетьмансько-старшинські усобиці. Автор глибоко сумує також з приводу жахливих руїн міст і сіл – наслідку набігів татар та інших ворогів.

Мова літопису образна, багата на лексику та фразеологію, драматично напружена. Автор використовує пейзажі, гумор, сатиру.

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: книги

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *