Класифікація романів

Роман (фр. roman — «романський») — літературний жанр, великий за обсягом, складний за будовою епічний твір, у якому широко охоплені життєві події, глибоко розкривається історія формування характерів багатьох персонажів.

Класифікація романів

Єдиної класифікації різновидів роману немає.

1. За напрямком

 • Роман готичний — роман, в якому зображено незвичні ситуації, жахи пекла, страхітливі жорстокості, великі таємниці, що перетворюють людину на іграшку надприродних сил. Його різновид: роман жахів.
 • Роман просвітницький
 • Роман середньовічний
 • Роман бароковий
 • Роман сентиментальний
 • Роман романтичний
 • Роман постмодерний

2. За змістом романи бувають:

 • Роман автобіографічний — жанровий різновид роману, в якому головним персонажем виступає сам автор, а події, вміщені у фабулі, — достеменні події з його життя.
 • Роман біографічний — жанровий різновид роману, в центрі опису якого — життя певної історичної особи («Тарасові шляхи» О. Іваненко). Різновиди:

— романізована біографія — прозовий твір, в якому документальні матеріали прототипа доповнені вигадкою, часом навіть містифікацією, напр,: Юрій Андрухович«Дванадцять обручів», образ Богдана-Ігоря Антонича в ньому).
— романна біографія — наративний жанр, де викорустовуються лише документальні матеріали з життя прототипу (роман Андре Моруа «Прометей або життя Бальзака»)

 • Роман виховання — жанровий різновид роману, присвячений проблемі формування особистості (Гюстав Флобер, «Виховання почуттів»)
 • Роман воєнний — жанровий різновид роману, в центрі опису якого події, пов’язані з війною (Анрі Барбюс «Вогонь», Ернст Юнгер «В сталевих грозах»).
 • Роман інтелектуальний — роман, зосереджений на аналізі певної інтелектуальної проблеми та на внутрішньому світі персонажа (Домонтович «Доктор Серафікус»)
 • Роман історичний — роман, що побудований на історичному сюжеті, відтворює у художній формі якусь епоху, певний період історії.
 • Роман пригодницький — роман, сюжет якого насичений незвичайними подіями й характеризується їхнім несподіваним поворотом, великою динамікою розгортання («Копальні царя Соломона», «Перстень цариці Савської» Генрі Райдер Гаґард). Його різновид: роман подорожей.
 • Роман соціально-побутовий часто відтворює конфлікт між людиною та суспільством. Його різновиди: родинний роман, жіночий роман, роман виробничий.
 • Соціально-психологічний роман — один із різновидів романного жанру, в якому в складних, часто екстремальних життєвих ситуаціях розкриваються багатогранні характери героїв з усім розмаїттям їхнього психологічного функціонування в контексті соціального середовища.
 • Роман фантастичний — роман, сюжет якого ґрунтується на фантастиці, тобто уявний світ якого не відповідає наявному реальному світу.
 • Роман філософський — роман, в якому безпосередньо викладається світоглядна або етична позиція автора (Томас Манн «Зачарована гора»).
 • Роман детективний — один із видів детективної літератури (іноді виділяється як різновид пригодницького роману).
 • Роман науково-фантастичний — роман, якому властиві прогностичні функції; характерні описи неіснуючої техніки тощо.
 • Роман-утопія — роман про уявний, вигаданий світ, про нездійсненну мрію. Роман-дистопія або антиутопія є близьким до утопії, але вигаданий світ у ньому має функцію перестороги, попередження (Рей Бредбері, «451 за Фаренгейтом»).
 • Роман тенденційний — різновид роману, в якому уявний світ, витворений автором, підпорядкований певний ідеологічній позиції.
 • Роман географічний — роман, близький за жанром до роману подорожей.
 • Роман мариністичний — роман на морську тематику («Червоний корсар», «Лоцман» Фенімор Купер, «Морський вовк» Джек Лондон).
 • Роман урбаністичний — роман про місто і проблеми пов’язані з міським життям.
 • Гротескно-сатиричний роман — роман, основними засобами якого є гротеск і сатира («Майстер і Маргарита» Михайла Булгакова, «Історія одного міста» Салтиков-Щедрін Михайло Євграфович).
 • Роман про митців — роман, присвячений творчій та життєвій долі митця («Місто» Валер’яна Підмогильного, «Майстер корабля» Юрія Яновського)
 • Роман еротичний — роман, основною темою якого є еротичні переживання персонажа («Квіти сливи в золотій вазі»).

3. За часом розгортання сюжету

 • історичний (зображуються минулі події),
 • сучасний (зображуються теперішні події),
 • роман про майбутнє (зображуються передбачені автором події, наприклад, у науково-фанастичному романі).

4. За формою 

 • Роман у листах — різновид роману, поширений у XVII–XIX століттях, основою якого були епістолярні наративи персонажів.
 • Роман у віршах — різновид змішаного жанру, який поєднує багатоплановість, епічні принципи розповіді з суб’єктивністю, притаманною ліричним творам.
 • Роман у новелах — різновид роману, який не має цілісної композиції, складається з декількох автономних новел.
 • Роман—хроніка — літературна форма роману, містить викладення подій в їх часовій послідовності в житті однієї людини чи цілої сім’ї («Сім’я Тібо» Р. М. дю Гар, «Історія одного міста» Салтиков-Щедрін).
 • Роман-репортаж — синкретичний роман, в якому художній дискурс поєднується з документальним.
 • Роман-памфлет — синтетичний жанр сатирично-публіцистичного спрямування часто на злободенну тему.
 • Роман-притча, роман-алегорія — роман з типізованим, алегоричним сюжетом
 • Роман-сага — роман, близький до роману-хроніки, в якому описується історія певної родини (Валерій Шевчук «Стежка в траві. Житомирська сага»).
 • Роман-епопея — синтетичний жанр, що поєднує ознаки епопеї і роману.
 • Роман-ріка — низка романів, кожен з яких, будучи самостійним твором, пов’язаний з іншими спільною долею героїв та фабули (Оноре де Бальзак «Людська комедія»)
 • Роман з продовженням — роман, друкований у періодичних виданнях, публікація тексту якого продовжується у кількох числах підряд.
 • Графічний роман — роман-комікс, ілюстрований роман.

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Теорія

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *