Кочовики за раннього залізного віку ЗНО

Кочовики за раннього залізного віку:

Першим народом на наших землях, який називають кочовим, були кіммерійці.

Суспільне, господарське та духовне життя кіммерійців:

 • на думку деяких істориків створили державу, більшість вважають, що існували племена на чолі з вож­дями;
 • основою їхнього господарства було конярство, пересувалися разом зі своїми стадами на великі відстані;
 • першими на теренах України, хто почав виплавляти з болотяної руди залізо, розвиток ремесел;
 • поховання у курганах, жител не залишили.

Вони панували в наших степах у X (IX) — VII ст. до н. е. У лісостепу в цей період існувала чорноліська землеробська культура.

Суспільне, господарське та духовне життя скіфів.

У VII ст. до н. е. причорноморські степи опанували скіфи. Визначний грецький історик Геродот зараховував до скіфських племен власне скіфів (скіфів-кочовиків), царських скіфів, скіфів-орачів, скіфів-землеробів. Єдиними пам’ятками життя кочових скіфів є могили-кургани, найвідоміші з них: Гайманова Могила, Товста Могила (саме в ній археолог і поет Борис Мозолевський знайшов славетну золоту пектораль), Солоха, Чортомлик.

У V ст. до н. е. скіфські племена згуртувалися в об’єднання, що його називають Велика Скіфія. Найвищого піднесення вона досягла в IV ст. до н. е. за часів царя Атея.  Велика Скіфія за часів царя Атея мала наступних вигляд:

 • владу царя обмежували народні збори;
 • заняття — кочове скотарство (конярство), ремесла, торгівля;
 • карбування власної монети;
 • релігія — язичництво,
 • го­ловні божества — Табіті (вогню), Папай (неба, прабатько скіфів);
 • мистецтво — поширення звіриного стилю, кам’яні скульптури на курганах.

Причини та наслідки занепаду Великої Скіфії:

 • погіршення економічного становища через посушливість клімату;
 • у III ст. до н. е. скіфів з причорноморських степів у пониззя Дніпра і в Крим витіснили сармати, які були також кочовим іраномовним племенем. Удар сарматської кінноти, вдягнутої в залізні панцирі, озброєної довгими списами та мечами, що атакувала ворога зімкнутим клином, не могло витримати жодне військо. Їхня модель важкоозброєної кінноти потрапила в Європу й суттєво вплинула на форму­вання середньовічного лицарства;
 • скіфи у степовому Криму та пониззі Дніпра створили державу Мала Скіфія зі столицею в Неаполі (на місці сучасного Сімферополя), яка упала у IV ст. під ударами гунів.

Сармати панували на Півдні України майже 600 років, у III ст. н. е. цьому поклали край германські племена готів, що прийшли з півночі, а їх, у свою чергу, витіснили тюркомовні племена гунів, які прикочували зі сходу.

Автор: Гнатюк У рубриці: стародавня історія

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *