Коли в англійській мові не вживаються артиклі

Артикль — це частина мови, яке визначає певні особливості іменника.

В англійській мові існує два види артиклів: the і a/an.

 • Артикль the ми вживаємо з конкретними, визначеними іменниками. the = визначений артикль
 • Артикль a/an ми вживаємо з невизначеними іменниками. a/an = невизначений артикль
  Ми вже знаємо коли вживаються артикль the, коли вживаєтья a/an, тепер давайте дізнаємося коли артиклі не вживаються.

Коли в англійській мові не вживаються артиклі

Нам залишилось розглянути випадки, коли ми не вживаємо жодних артиклів:

1) перед незліченними (uncountable), множинними (plural) або абстрактними (abstract) іменниками:

He likes music.

There are books on the table.

2) перед незліченними іменниками, які означають речовину/масу:

I prefer strong coffee to tea.

3) якщо перед іменником стоять уже такі слова last, next:

I’ll come to your place next week.

4) перед назвами вулиць, міст, країн, островів, озер, а також перед іменами та прізвищами: (Але є виключення, наприклад: the USA, the Vatican, the Argentine, the Netherlands, the Sudan, the Hague.)

I live in Gorky Street in Moscow.

5) перед назвою конкретної гори:

Elbrus is the highest mountain in the Caucasus.

6) перед назвами пір року, місяців, днів тижня:

Usually students have no classes in summer.

7) перед іменниками dinner, breakfast, supper, tea, day, night, evening, morning, school, college, hospital, у випадку, якщо вони мають абстрактне значення:

Dinner is always ready at two.

My son goes to school.

Також артиклі не вживаються, коли:

 • Перед іменниками, які означають власні назви, назви спорту, ігри, свята, кольори, напої, їжу, мови.
 • Якщо в назві озера є слово lake.
 • В назвах з двох слів де першим є власна назва: Kennedi Airport, Westminster Abbey, але the White House (white не є власною назвою).
 • Якщо перед іменником є присвійний займенник.
 • З назвами хвороб.
 • В назвах засобів транспорту: by bus, by car, але in the car, on the bus, on the train.
 • Коли є слова home, father, mother коли мова йде про власний дім, батьків.
 • Перед словами pubs, restaurants, shops, banks, hotels які мають ім’я засновника і закінчуються на s бо ‘s: Emma’s pub.
 • Перед словами bed, church, colledge, court, hospital, prison, school, univesity коли мова йде про причину коли вони існують. Tom was sent to prison(він є в’язнем), але: His mother went to the prison to see him last week (вона піша в тюрму як відвідувач).

Тепер ви знаєте коли потрібно вживати артиклі перед словами, а коли цього робити не варто.

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Правила англ

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *