Коли виникли москофіли?

Коли виникли москофіли?

Москвофільство — суспільно-політична течія на західноукраїнських землях другої половини ХІХ ст., яка обстоювала національно-культурну, а пізніше – державно-політичну єдність з російським народом і Росією. Москвофіли організаційно оформилися в 60-ті рр XIXст.

Причини появи цієї течії в західноукраїнському суспільно-політичному житті:

  • втрата українським народом власної державності,
  • багатовікове іноземне поневолення,
  • роздрібненість і відокремленість окремих земель,
  • денаціоналізація освіченої еліти
  • низький рівень національної самосвідомості мас .

Представники москвофілів

  • в Галичині – Денис Зубрицький, Богдан Дідицький, Іван Наумович та Михайло Качковський;
  • на Буковині – Касіян Богатирець;
  • у Закарпатті – Адольф Добрянський та ін.

Москвофіли вважали, що австрійський уряд зрадив українську верхівку, і бачили порятунок від полонізації (ополячення) в приєднанні до Москви. Москвофіли заперечували існування окремого українського народу та вважали, що галицькі русини (західні українці) є частиною єдиного великоруського народу. Практична діяльність москвофілів полягала в боротьбі з пияцтвом та створенні братств тверезості, заснуванні наукового «Товариства ім. Качковського», участі в роботі Ставропігійського інституту, Народного дому та «Галицько-Руської матиці».

Москвофіли заснували політичну організацію «Руська рада», що мала стати представником всіх місцевих русинів. Москвофілів підтримував російський царизм, який прагнув вико ристати їх як протидію українському рухові.

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Історія

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *