Коли виникли москофіли?

Коли виникли москофіли?

Москвофільство — суспільно-політична течія на західноукраїнських землях другої половини ХІХ ст., яка обстоювала національно-культурну, а пізніше – державно-політичну єдність з російським народом і Росією. Москвофіли організаційно оформилися в 60-ті рр XIXст.

Причини появи цієї течії в західноукраїнському суспільно-політичному житті:

  • втрата українським народом власної державності,
  • багатовікове іноземне поневолення,
  • роздрібненість і відокремленість окремих земель,
  • денаціоналізація освіченої еліти
  • низький рівень національної самосвідомості мас .

Представники москвофілів

  • в Галичині – Денис Зубрицький, Богдан Дідицький, Іван Наумович та Михайло Качковський;
  • на Буковині – Касіян Богатирець;
  • у Закарпатті – Адольф Добрянський та ін.

Москвофіли вважали, що австрійський уряд зрадив українську верхівку, і бачили порятунок від полонізації (ополячення) в приєднанні до Москви. Москвофіли заперечували існування окремого українського народу та вважали, що галицькі русини (західні українці) є частиною єдиного великоруського народу. Практична діяльність москвофілів полягала в боротьбі з пияцтвом та створенні братств тверезості, заснуванні наукового «Товариства ім. Качковського», участі в роботі Ставропігійського інституту, Народного дому та «Галицько-Руської матиці».

Москвофіли заснували політичну організацію «Руська рада», що мала стати представником всіх місцевих русинів. Москвофілів підтримував російський царизм, який прагнув вико ристати їх як протидію українському рухові.

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *