Коли вживається the

Артикль — це частина мови, яке визначає певні особливості іменника.

В англійській мові існує два види артиклів: the і a/an.

  • Артикль the ми вживаємо з конкретними, визначеними іменниками. the = визначений артикль
  • Артикль a/an ми вживаємо з невизначеними іменниками. a/an = невизначений артикль
    Давайте разом дізнаємося, коли вживається the. Коли вживаєтья a/an чи коли артиклі не вживаються потрібно знати також.

Коли вживається the

Вживання ВИЗНАЧЕНОГО АРТИКЛЯ  «the»

Визначений артикль «the» вживається в однині та в множині перед обчислювальними та необчислювальними іменниками.

Давайте розглянемо випадки, в яких потрібно використовувати визначений артикль:

1) коли ми говоримо про одну конкретну річ (when there is only one of something):

The Pope lives in Vatican

2) якщо мова йде про моря, гори, річки, озера, групи островів, пустині, океани, канали (with rivers, lakes, oceans and seas, mountain ranges, groups of islands, wilderness, channels):

The Nile is the longest river in Africa

3) перед словом, яке передає найвищу ступінь чогось (with superlatives):

Kate is the best teacher

4) з винаходами (with inventions):

When was the telephone invented?

5) з назвами тварин (with species of animals):

The dog is а man’s best friend

6) з національними групами (with national groups):

The French drink a lot of wine

7) з унікальними іменниками (with unique nouns):

the Earth, the sun

8) з назвами газет, театрів, кінотеатрів, музеїв, кораблів, організацій (with the names of newspapers, theatres, cinemas, museums, ships, organizations):

The Daily Express, the Ambassador Theatre Group

9) з країнами, якщо вони включають в себе слова States, Kingdom, Republic:

the USA, the United Kingdom

10) зі сторонами світу (with the parties of the world):

the North, the East, the South, the West

11) з назвами музичних інструментів та танців:

the guitar, the salsa

12) зі званнями (with titles):

the Queenthe President

Виняток – якщо додається ім’я, тоді артикль не вживається:

Queen Victoria

13) зі словами day, morning, afternoon, evening:

It was early in the morning when they left

14) якщо говоримо про історичний період (historical period):

the last Ice Age, the Vietnam war

Виняток:

World War I

15) зі словами only, last, first у випадку, якщо вони використовуються у ролі прикметників:

She was the only one who came

16) коли йдеться про вибір між двома речами (choosing between two things) або можна це також трактувати як у випадку, коли раніше вже згадувався іменник (with previously mentioned  nouns):

There is a red marker and a black marker. I want the red marker

There is an apple and an orange. I want the apple

17) якщо ясно, що ми маємо на увазі (when it is clear what we are referring to):

Could you open the window, please?

Тепер ви знаєте коли вживається the, а для кращого розуміння краще записати цю інформацію на окремий аркуш.

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Правила англ

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *