Коли вживаєтья артикль «a» і «an»

Артикль — це частина мови, яке визначає певні особливості іменника.

В англійській мові існує два види артиклів: the і a/an.

    • Артикль the ми вживаємо з конкретними, визначеними іменниками. the = визначений артикль
    • Артикль a/an ми вживаємо з невизначеними іменниками. a/an = невизначений артикль
      Давайте разом дізнаємося, коли вживається a/an. Коли вживаєтья the чи коли артиклі не вживаються потрібно знати також.

Коли вживається a/an

Вживання НЕВИЗНАЧЕНОГО АРТИКЛЯ  «a/an»

Невизначений артикль походить від давньоанглійського «an», яке означало «один». Тому невизначений артикль ми використовуємо у тому випадку, коли мова йде про одну річ – тобто однину.

Чому ми два артикля – «a» і «an» розглядаємо в одній групі – невизначені артиклі, та використовуємо в одних і тих самих випадках? Все дуже просто – насправді це один артикль! Якщо слово, перед яким повинен ставитися невизначений артикль, починається на приголосну, то вживаємо артикль «a», а якщо на голосну, то відповідно використовуємо «an».

Невизначений артикль «a/an» вживається в однині перед обчислювальними іменниками.

А зараз давайте детально розглянемо випадки використання невизначеного артикля «a/an»:

1) якщо мова йде про будь-який предмет зі всієї групи однорідних предметів (any object from a group of similar items), тобто якщо про предмет ми говоримо в контексті «представник всього класу» (representative of the class):

A cadet is a student of a military school.

My elder brother lives in a big city.

2) при першому згадуванні предмета (the first mention of the subject):

I have got a car.

A boy is standing at the window.

3) часто використовується після дієслів to be і to have:

I have got a pen.

She is a teacher.

Let’s have a rest!

4) після слів rather, quite, such, what в окличних реченнях:

He was such a good student!

5) після there + to be перед обчислювальними іменниками:

There is a forest near our village.

6) в словосполученнях once a day (week, month, year), at a time, in a minute, not a word – тобто коли невизначений артикль має значення «один»:

I’ll be back in a minute.

7) в словосполученнях a great deal (of), a number (of), a great many, a little, a few:

I had waited a few hours.

А зараз давайте закріпимо знання і підсумуємо.

Слід добре навчитись розрізняти ситуації, коли вжити необхідно визначений артикль «the», а коли невизначений «a/an»!

Давайте розберемось в цьому на прикладі.

Отже:

а) He knocked at the door and a voice answered.

в) He knocked at a door and the voice answered.

В двох випадках формальний переклад такий:

Він постукав у двері, і голос відповів.

Проте саме артиклі несуть в собі додаткову інформацію:

а) Він постукав у конкретні (які спеціально знайшов) двері і чийсь(незнайомий) голос відповів.

в) Він постукав у будь-які (навгад) двері і знайомий голос відповів.

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Правила англ

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *