Міжнаціональні конфлікти та шляхи їх подолання

Шляхи подолання міжнаціональних конфліктів

Націоналізм

Націоналізм — ідеологія і політика, основу якої складають ідеї національної винятковості і переваги, прагнення до національної замкнутості, місництва, недовіра до інших націй.

Яскравий прояв націоналізму в сучасному світі продемонстрував німецький фашизм, що призвів світ до Другої світової війни 1939-1945 рр. Синонімами фашизму стали терміни «расизм», «нацизм», «шовінізм», «геноцид», «Голокост».

Міжнаціональний конфлікт — одна із форм відносин між національними спільнотами, що характеризується станом взаємних претензій, відкритим протистоянням етносів, народів і націй, які мають тенденцію до наростання протистояння аж до збройних зіткнень. 

Причини міжнаціональних конфліктів

 1. Ускладнення соціально-економічного розвитку країн світу, відчутне відставання багатьох з них.
 2. Непродумана або відверто екстремістська політика низки державних діячів.
 3. Колонізація населення інших країн.
 4. Помилки і прорахунки керівництва ряду країн у розв’язанні національних питань.

Види міжнаціональних конфліктів

 1.  З приводу спірних територій.
 2. Через вигнання народу зі своєї території і повернення депортованого народу на свою історичну батьківщину.
 3.  Через довільну зміну адміністративних кордонів.
 4.  Через насильницьке включення території народу до сусідньої держави.
 5.  Між етнічною більшістю і компактною меншістю (корінна національність).
 6.  З приводу відсутності у народу власної держави або розподілу його території між іншими державами.

Типи міжнаціональних конфліктів

1. Державно-правові (незадоволення правовим становищем нації, прагнення власної державності, конфлікт з владними органами держави, у складі якої перебуває нація).

2. Етнотериторіальні (визначення кордонів нації).

3. Етнодемографічні (захист прав корінної національності).

4. Соціально-психологічні (зміна способу життя, порушення прав людини).

Шляхи розв’язання міжнаціональних конфліктів

 •  Усвідомлення усіма людьми неприйнятності насильства, вироблення поваги до національних почуттів всіх етнічних груп.
 •  Провадження лояльної, продуманої політики з урахуванням інтересів усіх народів і народностей.
 •  Створення ефективно діючих міжнародних комісій, рад, інших організацій для мирного розв’язання національних суперечок.
 •  Надання національно-культурної автономії усім бажаючим національним меншинам, що дозволить їм зберегти свою мову, культуру, релігію і традиції.

Шляхи врегулювання міжнаціональних конфліктів

1. Визнання міжнаціональних проблем і розв’язання їх шляхом продуманої національної політики.

2. Використання економічних важелів для нормалізації ситуації.

3. Створення культурної інфраструктури консенсусу, дотримання принципу паритетності у разі призначення людей різних національностей на державні посади, підтримка національної культури.

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Людина і світ

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *