Нестатевий тип розмноження

Розмноження — властива всім організмам здатність від­творення собі подібних, яка забезпечує безперервність і спадко­ємність життя у низці поколінь. Способи розмноження украй різноманітні. За широко прийн­ятою класифікацією виділяють безстатеве і статеве розмноження.

Нестатевий тип розмноження

Нестатеве розмноження  –  це розмноження, яке здійснюється без участі статевих клітин. Характеризується тим, що дочірні клітини повністю ідентичні батьківським.

Види нестатево­го розмноження:

— поділ,

— вегетативне розмноження,

— розмноження за допомогою спор.

Розмноження поділом

Розмноження поділом властивий, перш за все, одноклітинним організмам.  Як правило, воно здійснюється шляхом простого поділу клітини надвоє.  У деяких найпростіших (наприклад, форамініфер) відбувається поділ на більше число клітин.  У всіх випадках клітини, що утворюються, повністю ідентичні материнській.  Гранична простота цього способу розмноження, пов’язана з відносною простотою організації одноклітинних організмів, дозволяє розмножуватися дуже швидко.  Так, у сприятливих умовах кількість бактерій може подвоюватися кожні 30-60 хвилин.  Розмножується безстатевим шляхом, здатний нескінченно відтворювати себе, поки не відбудеться спонтанна зміна генетичного матеріалу — мутація.  Якщо ця мутація сприятлива, вона збережеться в потомстві мутантної клітини, яке буде представляти собою новим клітинним клоном.

Вегетативне розмноження

Вегетативне розмноження здійснюється вегетативними час­тинами тіла організмів.

Існує декілька спо­собів вегетативного розмноження:

Брунькування здійснюється шляхом утворення на материнсь­кому організмі багатоклітинного виросту, з яко­го розвивається нова особина (рослини, гриби, деякі тварини).

Фрагментація  –  відокремлення ділянки тіла з подальшим відновленням частин, яких бракує (тварини).

Вегетативне розмноження у рослин може здійснюватися також за допомогою спеціалізованих утворень  –  цибулин, кореневищ, бульб.

Вегетативне розмноження часто відокремлюють від нестатевого в окре­мий тип розмноження, оскільки деякі вчені вважають, що їхні природа походження різні. У разі нестатевого розмноження особина розвивається з однієї клітини, не диференційованої в статевому відношенні, а у разі вегетативного розмноження новій особині дають початок багатоклітинні за­родки різного походження. Проте з погляду генетики, вегетативне розмноження є окремим випадком нестатевого.

Спороутворення

Спороутворення — це вид безстатевого розмноження, при якому на материнському організмі утворюються спеціалізовані клітини — спори, які проростають в нові особи. При цьому забез­печується швидке збільшення чисельності організмів. У водорос­тей і грибів спори можуть утворюватися з будь-якої клітини орга­нізму шляхом мітозу, а у вищих спорових — з диплоїдних клітин в спеціалізованих органах шляхом мейозу. В тва­ринному світі спорогонія з утворенням спорозоїтів відбувається у представників класу споровиків (малярійний плазмодій).

Спори утворюються в спе­ціальних органах  –  спорангіях (спорові рослини, гриби). Вони мають захисні оболонки і здатні пе­реживати несприятливі умови.

Біологічне значення нестатевого розмноження

1.               У деяких організмів це єдиний спосіб розмноження

2.               Таким чином можуть розмножуватися організми, які за певних умов виявилися ізольованими

3.               Види, у яких короткий життєвий цикл, можуть швидше залишити більше нащадків

Тепер ви знаєте що таке нестатевий  (безмтатевий) спосіб розмноження організмів та які є типи нестатевого розмноження.

 

Автор: Alina У рубриці: Ботаніка

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *