Основні події в Україні в 1900-1921рр.

Основні події в Україні в 1900-1921рр.

На початку ХХ ст. український народ не мав своєї держави. Його землі було переділено між Російською імперією та Австро-Угорською монархією. Економічні, політичні, соціокультурні процеси в кожному з регіонів значною мірою визначалися особливостями держави, до складу якої вони входили.

Наддніпрянська Україна на початку XX ст.
1900–1903 pp. Економічна криза.
1903 р. II з’їзд РСДРП – заснування партії, виникнення більшовицької і меншовицької течії в партії.
1905–1907 рр. Перша російська революція.
Червень 1905 р. Повстання моряків на броненосці «Потьомкін».
17 жовтня 1905 р. Маніфест царя про скликання Державної думи та проголошення демократичних прав і свобод.
Грудень 1905 р. Збройні повстання в Москві, Донбасі.
1905.10.30 Відкриття в Одесі першого на території підросійської України товариства «Просвіта».
1905.11 Повстання на Чорноморському флоті в Севастополі під керівництвом лейтенанта Шмідта, виступ солдат-саперів і робітників у Києві під керівництвом Б. Жаданівського.
1906, 1910 р. Видання указу й закону про проведення аграрної (Столипінської) реформи.
3 червня 1907 р. Третьочервневий переворот. Завершення першої російської революції.
1911р. Убивство в Києві П. Столипіна.
1906,1907, 1907–1912, 1912–1917 рр. Періоди діяльності I, II, III, IV Державних дум Росії.
1911–1913 рр. «Справа Бейліса».
1908 р. Утворення Товариства українських поступовців (ТУП).
Західноукраїнські землі на початку XX ст.
1900 р. Митрополитом УГКЦ стає А. Шептицький.
1901 р. Утворення «Ревізійного союзу українських кооперативів».
1902 р. Загальний страйк сільгоспробітників у Галичині, в якому взяло участь понад 200 тис. мешканців Галичини.
1907 р. Запровадження загального виборчого права в Австро-Угорщині.
1908 р. Убивство українським студентом Мирославом Січинським намісника Галичини графа Андрія Потоцького.
1910 р. Організація польсько-українських збройних сутичок, в одній із яких загинув український студент Адам Коцко.
1911 р. Заснування бойскаутської організації «Пласт».
Україна в роки Першої світової війни
1914–1918 рр. Перша світова війна.
Серпень 1914 р. Створення Головної Української Ради (ГУР).
Серпень 1914 – червень 1918 pp. Діяльність Союзу визволення України (СВУ).
1914 р. Створення Легіону Українських Січових Стрільців (УСС).
Серпень-вересень 1914 р. «Галицька битва».
1915 р. Узяття російськими військами фортеці Перемишль.
1915 р. Бій на горі Маківка.
1915 р. Створення Загальної Української Ради (ЗУР).
1916 р. Бій на горі Лисоня.
Травень-червень 1916 р. «Брусиловський прорив».
Українська революція
27 лютого 1917 р. Лютнева демократична революція у Петербурзі.
2 березня 1917 р. Початок Української революції.
3 березня 1917 р. Створення Української Центральної Ради (УЦР).
1 квітня 1917 р. 100-тис. демонстрація в Києві на підтримку Центральної Ради під гаслами «Вільна Україна – Великій Росії!», «Автономію Україні!»
1 квітня 1917 р. Обрання керівником Центральної Ради М.С.Грушевського, а його заступниками  – С.Єфремова і В.Винниченка. Для роботи в міжсесійний період було обрано Малу Раду в складі 20 осіб.
5–8 травня 1917 р. в Києві відбувся військовий з’їзд близько 700 делегатів від усіх партій, флотів та гарнізонів, який висловив підтримку УЦР. На ньому було обрано Військовий генеральний комітет на чолі з С.Петлюрою.
травень 1917 р. близько 3 тис. солдатів та офіцерів створили український полк ім.Б.Хмельницького. Із селян було сформовано відрозділ вільного козацтва, а його почесним отаманом обрано командира 1-го Українського корпусу генерала П.Скоропадського.
10 червня 1917 р. на другому українському військовому з’їзді проголошено І універсал УЦР. Головний зміст універсалу полягав у проголошенні автономії України та українізації. І універсал був негативно сприйнятий Тимчасовим урядом.
15 червня 1917 р. Створення Генерального Секретаріату на чолі з В.Винниченком – першого в ХХ ст. українського уряду.
29 червня 1917 р. Прибуття до Києва делегації міністрів Тимчасового уряду з метою досягнення компромісу з УЦР: Тимчасовий уряд визнавав УЦР «найвищим крайович органом управління в Україні», а ЦР відмовлялася від одностороннього проголошення автономії України.
3 липня 1917 р. Проголошення ІІ універсалу УЦР: відмова від одностороннього проголошення автономії України та узгодження складу Генерального секретаріату й українізації армії з Тимчасовим урядом.
3–4 липня 1917 р. перемога прихильників Тимчасового уряду над більшовиками в Петрограді та початок обмеження прав Генерального Секретаріату.
3–4 липня 1917 р. Виступ самостійників (полуботківців), які намагалися захопити державні установи в Києві та примусити УЦР проголосити незалежність України. Зусиллями УЦР та штабу Київського військового округу повстання було придушене, а полк розформований та відправлений на фронт.
4(17) серпня 1917 р. «Тимчасові інструкції…» Тимчасового уряду Генеральному Секретаріату, які позбавляли УЦР законодавчих прав та перетворювали в орган Тимчасового уряду; звужувалася українська територія до 5 губерній (Київської, Волинської, Подільської, Полтавської та Чернігівської). Тимчасовий уряд залишав за собою право віддавати розпорядження безпосередньо місцевим органам влади інформуючи лише про них УЦР.
Серпень 1917 р. Корніловський заколот.
Вересень 1917 р. З’їзд народів Росії у Києві.
7 листопада 1917 р. Проголошення ІІІ універсалу УЦР, який передбачав створення Української Народної Республіки (УНР), яка мала перебувати у федеративних зв’язках з Росією. Запроваджувалися: 8-годинний робочий день; контроль держави над промисловістю й банками; ліквідація поміщицького землеволодіння й передача землі селянам без викупу; проголошувалися демократичні свободи; скасовувалася смертна кара.
Грудень 1917 р. Ультиматум Раднаркому Росії.
11–12 грудня 1917 р. Перший Український з’їзд Рад у Харкові. Проголошення радянської влади в Україні та оголошення Української Центральної Ради поза законом, а всі її розпорядження недійсними. Фактично встановилося двовладдя.
16 січня січня 1918 р. збройне повстання київських більшовиків на заводі «Арсенал», яке за тиждень було придушене.
22 січня 1918 р. прийняття IV універсалу УЦР, який проголошував Українську Народну Республіку самостійною, незалежною, вільною, суверенною державою українського народу.
Україна в боротьбі за збереження державної незалежності
Січень (лютий) 1918 р. Брестський мир між УНР та державами Четверного союзу.
Лютий-листопад 1918 р. Окупація України військами Німеччини та Австро-Угорщини.
Березень 1918 р. Відновлення влади УЦР в умовах німецько-австрійської окупації. Ухвалення УЦР Конституції УНР.
29 квітня 1918 р. на з’їзді «хліборобів» було оголошено про розпуск Центральної Ради та проголошено П.Скоропадського гетьманом України.
Серпень1918 р. Утворення Українського національного союзу.
1 листопада 1918 р. Українське повстання у Львові («Листопадовий зрив»).
Листопад 1918 р. Проголошення ЗУНР.
14 листопада 1918 р. П.Скоропадський видав універсал про створення федерації з Росією, який викликав велике обурення в суспільстві.
14 листопада 1918 р. Утворення Директорії.
14 грудня 1918 р. військові з`єднання Директорії ввійшли в Київ.
18 грудня 1918 р. Директорія перебралася у Київ.
26 грудня 1918 р. Створено перший уряд відновленої УНР – Раду Народних Міністрів на чолі з В.Чехівським.
Грудень 1918 р. Відновлення УНР.
22 січня 1919 р. Акт злуки УНР і ЗУНР.
1919 р. Хотинське повстання під проводом більшовиків проти румунської окупації. Взяло участь 30 тис. чоловік.
Листопад 1918 – листопад 1921 р. Друга радянсько-українська війна, поразка українського визвольного руху.
18 березня 1921 р. Ризький мирний договір РСФРР та УСРР з Польщею.

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Історія

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *