Ознаки постмодернізму

Постмодернізм — світоглядно-мистецький напрям, що в останні десятилітті ХХ ст. прийшов на зміну модернізму.

Цей напрям — продукт постіндустріальної епохи, епохи розпаду цілісного погляду на світ, руйнування систем — світоглядно-філософських, економічних, політичних.

 Основні ознаки постмодернізму

 • · Принцип гри з читачем;
 • · «віртуальний історизм»;
 • · образи-метафори;
 • · поєднання жанрів;
 • · колаж, конструювання тексту з інших, чужих текстів, цитування явне та приховане (інтертекстуальність);
 • · зміщення часу та простору;
 • · поєднання реальності з фантастикою;
 • · іронія та самоіронія, гротеск;
 • · розпад цілісності, неясність, багатозначність.

Енциклопедія літературних напрямків і течій подає такий список ознак постмодернізму:

 • · культ незалежної особистості;
 • · потяг до архаїки, міфу, колективного позасвідомого;
 • · прагнення поєднати, взаємодоповнити істини (часом полярно протилежні) багатьох людей, націй, культур, релігій, філософій;
 • · бачення повсякденного реального життя як театру абсурду, апокаліптичного карнавалу;
 • · використання підкреслено ігрового стилю, щоб акцентувати на ненормальності, несправжності, протиприродності панівного в реальності способу життя;
 • · зумисне химерне переплетення різних стилів оповіді (високий класицистичний і сентиментальний чи грубо натуралістичний і казковий та ін.; у стиль художній нерідко вплітаються стилі науковий, публіцистичний, діловий тощо);
 • · суміш багатьох традиційних жанрових різновидів;
 • · сюжети творів — це легко замасковані алюзії (натяки) на відомі сюжети літератури попередніх епох;
 • · запозичення, перегуки спостерігаються не лише на сюжетно-композиційному, а й на образному, мовному рівнях;
 • · присутність образу оповідача;
 • · іронічність і пародійність. 

Американський літературознавець Ігаб Хассан відзначає такі ознаки постмодерністської літератури:

 • · невизначеність;
 • · фрагментарність;
 • · деканонізація;
 • · втрата «Я»,
 • · іронія;
 • · гібридизація;
 • · карнавальність;
 • · сконструйованість.

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Теорія

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *