Ознаки та будова фразеологізмів

Фразеологізм – це словосполучення (речення), яке за значенням дорівнює одному слову (пекти раків – червоніти). До того ж значення власне фразеологізму не співпадає із значенням окремих слів, що входять до його складу.

Основні ознаки фразеологізмів

Всі фразеологізми мають декілька спільних ознак:
— відтворюваність у мовленні;
— постійний лексичний склад;
— стійкі граматичні категорії;
— у реченні всі компоненти фразеологізму виконують одну синтаксичну функцію;
— наявність синонімічних та антонімічних зв’язків з іншими фразеологізмами і словами (фразеологізми та їх тлумачення).

Будова фразеологізмів

За компонентним складом і граматичними зв’язками розрізняють такі види фразеологізмів:
1. Фразеологізми-речення (Крапля камінь точить. Комар носа не підточить. Хоч кілок на голові теши) (фразеологізми та їх тлумачення);
2. Вирази-словосполучення (березова каша, біла ворона, божа милість, зелена вулиця);
3. Фразеологізми-слова (Антей, Отелло, Соломон, Нарцис).

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Теорія

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *