Питомий опір сталі

Питомий опір сталі

 • Питомий опір сталі — 0,103…0,137 Ом·мм²/м
 • питомий опір (20°C, 0,37-0,42% вуглецю) = 1,71·10−7 Ом·м

Стль — сплав заліза з вуглецем, який містить до 2,14 % вуглецю і домішками (кремній, марганець, сірка, фосфор та гази).

Сталі класифікують за різними ознаками:

 • хімічним складом:
  • вуглецеві:
   • маловуглецеві (до 0,25% С);
   • середньовуглецеві (0,3…0,55% С);
   • високовуглецеві (0,6…0,85% С;)
  • леговані (залежно від того, які елементи введено до їхнього складу):
   • хромисті;
   • марганцевисті;
   • хроммарганцевисті;
   • хромнікелеві;
 • якістю (якість сталі залежить від металургійного процесу виробництва; якість визначається вмістом в сталі газів кисню, водню, азоту та шкідливих домішок сірки і фосфору):
  • звичайної якості;
  • якісні;
  • високоякісні;
  • особливо високоякісні.
 • способом розкиснення:
  • спокійні;
  • напівспокійні;
  • киплячі (кипляча сталь — не повністю розкиснена в печі. Виділення газів відбувається й при затвердінні виливка, тому в ньому утворюється велика кількість розосереджених газових бульбашок. Вони зникають при подальшій гарячій прокатці. Найдешевша.)
 • призначенням:
  • конструкційні;
  • інструментальні;
  • особливих властивостей.

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *