Поняття про характер

Що таке характер? Як формується характер людини?  Які є типи характеру? Відповіді на ці запитання ви знайдете в даній статті.

Поняття про характер особистості

Характер — це сукупність незмінних індивідуальних психічних особливостей людини, які складаються і проявляються в діяльності і спілкуванні, передбачає типові для неї способи поведінки, ставлення до себе та інших.

Фізіологічною основою характеру є сукупність виявлень типу ВНД і складних незмінних систем часових зв’язків, напрацьованих протягом життя.

Розрізняють такі риси характеру:

— почуття власної гідності,

— скромність (або самовпевненість),

— образливість,

— егоцентризм (тобто постійна зосередженість на собі та своїх переживаннях),

— егоїзм,

— чесність,

— дисциплінованість,

— принциповість,

— мужність та інші.

Розрізняють чотири системи власти­востей характеру:

— властивості, що відображають ставлення до окремих людей і колективу (доброта, злість, чуйність, вимогливість, принциповість, зарозумілість тощо);

— властивості, що відображають ставлення до праці (працьови­тість, лінощі, сумлінність, відповідальність та ін.);

— властивості, що відображають ставлення до речей (акуратність, неохайність, недбалість тощо);

— властивості, що відображають ставлення до самого себе (гор­дість, самолюбство, скромність, марнолюбство та ін.).

Структура характеру

Структурні властивості характеру:

1) ступінь їх глибини. Глибшими є ті властивості, які зумовлюються найважливішими, головними ставленнями особистості і тому пов’язані з широкою системою інших властивостей. У зв’язку з відмінностями в ступені глибини властивостей характеру не можна звести характеристику людини до переліку всіх системокомплексів;

2) активність. Визначається ступенем протидії зовнішнім обставинам. Одні люди при зустрічі з несприятливими обставинами посилюють свою активність, долають труднощі і досягають мети, інші пасують перед ними. Тому розрізняють людей із сильним і слабким характерами;

3) рівень стійкості (мінливості).

Перша — третя властивості характеру є необхідними умовами пристосувальної діяльності;

4) пластичність. Щоб дії і вчинки людини були доцільними, потрібно зі зміною середовища відповідно змінювати й індивідуально-своєрідні способи дій. Усі властивості характеру є необхідною умовою навчання і виховання. Завдяки пластичності характер можна виховувати і перевиховувати.

Структура характеру не дається від природи, а формується в процесі розвитку особистості. Вона зумовлена життєвим досвідом людини. Залежно від умов життя можуть розвиватися і по-різному проявлятися різні якості характеру.

Фактори, що впливають на формування характеру людини

Формування характеру — це тривале становлення постійних психологічних утворень під впливом об’єктивних і спеціально створених для цього умов, коли дії та вчинки внаслідок їх багаторазового повторення стають звичними і визначають тилову модель поведінки людини.

Характер формується під впливом соціального виховання з дитячих років і протягом усого життя.

На формування характеру впливають:

— виховання,

— суспільні умови,

— колектив,

— стиль спілкування дорослих один з одним та з самою дитиною,

—  соціальне середовище,

— фізіологічні передумови.

Найбільш інтенсивний процес формування характеру  в проміжку від 2 до 10 років. Саме в цей період дитина активно включається в соціальні відносини через спілкування, групові ігри і навчання. У цьому віці слова, вчинки, поведінка дорослих і однолітків максимально впливають на дітей.

Автор: Alina У рубриці: Анатомія

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *