Повідомлення про водорості

Повідомлення про водорості на українській мові може бути використане учнями при підготовці до уроку. Інформація про водорості може бути доповнена цікавими фактами.

Розповідь про водорості

Що таке водорості?

Водорості відносяться до екологічної гетерогенної групи багатоклітинних фототрофних, одноклітинних і колоніальних організмів, які, як правило, живуть у водоймах. Всі відомі види водоростей між собою об’єднані наступними ознаками:

1. характеризуються фотоавтотрофним харчуванням і наявністю хлорофілу

2. немає поділу тіла рослини на органи

3. водорості мають яскраво виражену провідну систему

4. мешкають у вологому середовищі

5. покривної оболонки немає

Завдяки тому, що водорості пристосовані до водного середовища проживання, то у них виробилася особлива риса фізіології — необхідні поживні речовин поглинаються всією поверхнею тіла рослини. Життєдіяльність водоростей залежить від чотирьох чинників — світла, вуглекислоти, хімічного складу води і її температури.

Які бувають водорості?

У природі водорості бувають трьох основних видів:

* Зелені водорості

Належать до відділу нижчих рослин, які мають різну морфологічну структуру і розміри. Вони в собі містять каротиноїди і пластини хлорофілу. Зелені водорості бувають багатоклітинної і одноклітинної форми. Містять крохмаль, іноді масла. Примітно, що одноклітинні зелені водорості мешкають не тільки у водному середовищі, а й у грунті або на снігу. А ось багатоклітинні рослини живуть у верхніх шарах водойм, що обумовлено здійсненням продуктивного процесу фотосинтезу.

* Бурі водорості

Велика група переважно морських, виключно багатоклітинних водоростей. Сучасна біологія налічує більше 2000 їхніх видів. Практично всі бурі водорості мешкають в морській воді. І всього лише 6 види даних рослин змогли в ході еволюції пристосуватися до життя на суходолі. Вчені виявили, що в хроматофорах бурих водоростей є фукоксантин — особливий пігмент, який забарвлює їх в бурий колір.

Найбільш поширеними бурими водоростями є: Макроцистіс Ламінарія і цистозейра. В їх організмі практично відсутній хлорофіл, що робить життєдіяльність цих водоростей незалежною від процесів фотосинтезу. Тому ареол проживання рослин — морське дно.

* Червоні водорості

Червоні водорості відносяться до групи водоростей, які в своєму тілі містять специфічний червоний пігмент — фікоеритрин. Від кількості фікоеритрину в організмі рослини залежить їх забарвлення — він коливається в діапазоні кольору від яскраво-вираженого рожевого до темно-вишневого.

Червоні водорості переважно мешкають в морях. Їх організм здійснює фотосинтез, незважаючи на невелику кількість хлорофілу. Дані рослини знайшли широке застосування в промисловому виробництві, більшість з них придатна для вживання.

Повідомлення про значення водоростей у природі та житті людини

1. Водорості — це основа харчування для рослиноїдних тварин, таких як: ракоподібні, молюски, деякі риби, ссавці та інші.

2. Водорості збагачують киснем товщу води і повітря над нею. Відмерлі рослини деяких видів здатні утворювати осадові породи: діатоміт, вапняк і трепел. Вони сприяють процесу грунтоутворення і підвищують родючість грунтів. Водорості є притулком і будинком для риб та інших водних тварин.

3. Водорості вживаються людиною в їжу. Також з них видобувається бром, йод, агар-агар, виготовляються медикаментозні препарати.

4. Вони застосовуються для біологічного очищення води та виступають як добриво.

5. Водорості широко використовуються в хімічній, харчовій, паперовій і текстильній галузях промисловості.

Крім корисних властивостей, деякі види водоростей наносять і шкоду. Наприклад, одноклітинні водорості, масово розмножуючись в прісних водоймах, призводять до «цвітіння води. Мешкаючи в шлюзах і водних фільтрах, вони перешкоджають їх нормальній роботі.

Сподіваємося, викладена інформація про водорості допомогла Вам. А власну розповідь про водорості Ви можете залишати через форму коментарів.

© dovidka.biz.ua 2017

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Біологія

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *