Причини, наслідки національно-визвольної війни

Причини, наслідки національно-визвольної війни українського народу

Причини національно-визвольної війни під проводом Хмельницького

  • посилення соціального гноблення (зростання шляхетського землеволодіння, панщини);
  • посилення національно-релігійного гніту (полонізація, окатоличення);
  • невідповідність між набуттям козацтва фактичного політичного лідерства в українському суспільстві та різким погіршенням його становища згідно з «Ординацією» 1638 р.;
  • слабкість найвищої державної влади Речі Посполитої.

Це викликало протести не тільки козаків, селян, міщан, але й представників привілейованих станів православної шляхти, витого православного духівництва, козацької старшини, міської верхівки. Заходи польської впади мали на меті цілковите загарбання і підкорення України, тобто були колоніальними. Це неминуче мало викликати загальнонародний виступ.

Його очолив Богдан Хмельницький, обраний па початку 1648 р. гетьманом.

Наслідки Національно-визвольної війни українського народу:

• відродження Української держави, відокремлення Війська Запорізького від Речі Посполитої;

• ліквідація кріпосної залежності селянства;

• об’єднання народу навколо гетьмана і козацької старшини;

• перетворення козацтва на політичну еліту держави, привілейований стан;

• Україна посіла вагоме місце у міжнародних відносинах тогочасної Європи.

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Україна в 14-17 ст.

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *