Рівні спілкування

Міжособистісне спілкування – це взаємодія між декількома людьми, здійснювана за допомогою засобів мовленнєвого і немовленнєвого впливу, в результаті якої виникає психологічний контакт і певні відносини між учасниками спілкування.

Рівні спілкування

Характер мети взаємодії і психологічна дистанція між партнерами, що виникає як наслідок, дозволяють виділити різноманітні рівні спілкування. Серед них:

  • Ритуальний, або соціально-рольовий рівень; метою спілкування на цьому рівні є виконання очікуваної від людини ролі, демонстрація знання норм соціального середовища. Спілкування при цьому носить, як правило, анонімний характер, незалежно від того, відбувається воно між незнайомими, знайомими або близькими людьми;
  • Діловий, або маніпулятивний рівень; метою такого спілкування є організація спільної діяльності, пошук засобів підвищення ефективності співробітництва. Партнери при цьому оцінюються не як унікальні, неповторні особистості, а з точки зору того, наскільки добре вони можуть виконати поставлені перед ними задачі, тобто оцінюються їхні функціональні якості. Відповідно, спілкування є психологічно відстороненим;
  • Інтимно-особистісний рівень; його мета — задоволення потреби в розумінні, співчутті, співпереживанні. Для спілкування на цьому рівні характерні психологічна близькість, емпатія, довіра (Головаха, Панина, 1989; Петровская, 1989).

Автор: Гнатюк У рубриці: Психологія

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *