Різниця між честю і гідністю

Різниця між честю і гідністю 

Честь і гідність — це досить близькі один до одного поняття, моральні категорії, і яка різниця між честю та гідністю пояснить не кожен. Відмінності все ж є, хоча лише в нюансах. В яких – спробуємо розібратись.

Честь — це репутація, що викликає повагу оточуючих. А гідність — самоповага людської особистості як морально-етична категорія.

Що таке гідність

Гідність — категорія етики, що означає особливе моральне ставлення людини до самої себе і ставлення до неї з боку суспільства, оточуючих, засноване на визнанні цінності людини як особистості. Усвідомлення людиною власної гідності є формою самосвідомості і самоконтролю. Адже людина не зробить певного вчинку, вважаючи, що це нижче його гідності. Гідність — вираз відповідальності людини за свою поведінку перед самим собою, форма самоствердження особистості. У той же час гідність особи вимагає від інших поваги до неї, визнання за людиною відповідних прав і можливостей і обгрунтовує високу вимогливість до неї з боку оточуючих. У цьому відношенні гідність залежить від положення людини в суспільстві, стану суспільства, його здатності забезпечити практичне утвердження невідчужуваних прав людини, визнання самоцінності особистості. Гідність людини — одна з вищих моральних цінностей.

Що таке честь

Честь як категорія етики означає моральне ставлення людини до самої себе і ставлення до неї з боку суспільства, оточуючих, коли моральна цінність особистості пов’язується з моральними заслугами людини, з його конкретним суспільним положенням, видом діяльності та визнаними за ним моральними заслугами (честь офіцера, честь судді, честь вченого, лікаря, підприємця …).

Честь і гідність тісно пов’язані. Однак на відміну від гідності, заснованої на визнанні рівності всіх людей, честь оцінює людей диференційовано. Історично честь в моральній свідомості суспільства з’явилася у вигляді уявлень про родову і станову честь, яка виокремлювала особі певний спосіб життя, діяльності, поведінки, що не принижує гідності стану, до якого він належить. Такими були уявлення про офіцерську честь в умовах, коли офіцерський корпус комплектувався в основному з дворянства. Честь зобов’язує людину виправдовувати і підтримувати репутацію, якою він володіє особисто і яка належить соціальній групі, колективу, в якому він перебуває.

Отже, ми можемо зробити такі висновки:

  • Честь — це соціальне явище, що складається з вчинків і поведінки людини в певних ситуаціях. Це норми, на які впливають історичні реалії, суспільні підвалини та культурні традиції. Те, що в одній культурі, вважається безчесним, в іншого народу не викличе ніякого осуду.
  • Честь — це зведення правил, вироблених людьми. Свій кодекс честі може бути у представників однієї професії або класу суспільства (наприклад, кодекс офіцера).
  • Гідність — це категорія, яка ближче до внутрішнього світу людини, його характеру та самовизначення. Це внутрішня сила, впевненість в собі і у своїй правоті. Це певний внутрішній стрижень, який не завжди проявляється у вчинках, але відчувається оточуючими.

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *