Різниця між ДНК та РНК

Спочатку людям здавалося, що фундаментальною основою життя є білкові молекули. Однак, наукові дослідження дозволили виявити той важливий аспект, який відрізняє живу природу від неживої: нуклеїнові кислоти.

Що таке ДНК?

ДНК ( дезоксирибонуклеїнова кислота ) — це макромолекула, яка зберігає в собі і передає з покоління в покоління спадкову інформацію. У клітинах ж основна функція молекули ДНК — це збереження точної інформації про будову білків і РНК. У тварин і рослин молекула ДНК міститься в складі ядра клітини, в хромосомах. Чисто з хімічної точки зору молекула ДНК складається з фосфатної групи і азотистого підстави. У просторі вона представлена ​​як дві спірально закручені нитки. Азотисті основи — це аденін, гуанін, цитозин і тимін, причому з’єднуються вони між собою тільки за принципом компліментарності — гуанін з цитозином, а аденін з тиміном. Розташування нуклеотидів в різній послідовності дозволяє кодувати різну інформацію про типи РНК, що беруть участь в процесі синтезу білка.

Що таке РНК?

Молекула РНК відома нам під назвою « рибонуклеїнова кислота ». Як і ДНК, ця макромолекула невід’ємно міститься в клітинах всіх живих організмів. Їх будова багато в чому збігається — РНК, так само як і ДНК, складається з ланок — нуклеотидів, які представлені у вигляді фосфатної групи, азотистого основи і цукру рибози. Розташування нуклеотидів в різній послідовності дозволяє кодувати індивідуальний генетичний код. РНК бувають трьох видів: і -РНК — відповідає за передачу інформації, р- РНК — є складовою рибосом, т -РНК — відповідає за доставку амінокислот до рибосом. Крім усього іншого, так звана матрична РНК використовується всіма клітинними організмами для синтезу білка. У окремих молекул РНК можна відзначити власну ферментативну активність. Проявляється вона здатністю як би » розривати » інші молекули РНК або ж з’єднувати два РНК- фрагмента. РНК так само є складовою частиною геномів більшості вірусів, у яких вона виконує ту ж функцію, що й у вищих організмів макромолекула ДНК.

Порівняльна характеристика ДНК і РНК ( таблиця )

Ознаки  ДНК  РНК
Місцезнаходження в клітині Ядро , мітохондрії , хлоропласти Ядро , рибосоми , цитоплазми , мітохондрії , хролопласти
Місцезнаходження в ядрі Хромосоми Ядерце
Будова макромолекули Подвійний нерозгалужений лінійний полімер , згорнутий правозакрученной спіраллю Одинарний полінуклеотидний ланцюжок
Мономери Дезоксирібонуклеотиди Рибонуклеотиди
Склад нуклеотиду Озониста основа ( пуриново — аденін, гуанін, пиримідиново — тимін, цитозин ) ; дезоксирибоза ( вуглевод ); залишок фосфорної кислоти Озониста основа ( пуриново — аденін, гуанін, пиримідиново — урацил, цитозин ); рибоза ( вуглевод ); залишок фосфорної кислоти
Типи нуклеідів  Аденіловий (А ) , гуаніловий (Г) , тиміділовий (Т) , цитоділовий (Ц) Аденіловий (А ) , гуаніловий (Г) , уріділовий (Т) , цитоділовий (Ц)
Властивості Здібна до самоподвоєння за принципом комплементарності А = Т , Т = А , Г = Ц , Ц = Г Стабільна. Не здатна до самоподвоєння. Лабільна.
Функції  Хімічна основа хромосомного генетичного матеріалу ( гена) ; синтез ДНК , синтез РНК , інформація про структуру білків. Інформаційна ( іРНК ) — передає код спадкової інформації про первинні структури білкової молекули, рибосомальна ( рРНК ) — входить до складу рибосом; транспортна ( тРНК) — переносить амінокислоти до рибосом; мітохондріальна і платідна РНК — входять до складу рибосом цих органел.

 

Порівняння ДНК і РНК

Отже, ми з’ясували, що обидва ці поняття відносяться до нуклеїнових кислот з різними функціями: РНК займається перенесенням біологічної інформації, записаної в молекулах ДНК, яка в свою чергу відповідає за збереження інформації і передає її у спадок. Молекула РНК такий же полімер, як і ДНК, тільки більш короткий. Крім того ДНК являє собою подвійну ланцюг, РНК — це одноланцюгова структура .

Таким чином, різниця між ДНК і РНК полягає в наступному:

  • До складу ДНК входять дезоксирибонуклеотиди, до складу РНК — рибонуклеотиди.
  •  Азотисті основи в молекулі ДНК — тимін, аденін, цитозин, гуанін; в РНК замість тиміну бере участь урацил.
  •  ДНК є матрицею для транскрипції, вона зберігає генетичну інформацію. РНК бере участь у синтезі білка.
  •   У ДНК подвійний ланцюг, закручений по спіралі; у РНК — одинарний.
  •  ДНК є в ядрі, пластидах, мітохондріях; РНК — утворюється в цитоплазмі, в рибосомах, в ядрі, власна РНК є в пластидах і мітохондріях.

Автор: Гнатюк У рубриці: Яка різниця між

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *