Різниця між іронія та сарказм

Виразність мови досягається завдяки використанню різних мовних засобів, у тому числі і тропів — слів і виразів, ужитих не в прямому, а в переносному значенні. Прийоми іронії та сарказму будуються саме на такому принципі слововживання. Вони застосовуються, якщо необхідно в алегоричній формі висловити своє ставлення до об’єкта мовлення, вкладаючи у вислів або зауваження прихований сенс, протилежний позитивному контексту.

Що таке іронія і сарказм

Іронія — це іносказання, в якому істинний оцінний зміст протиставлено формі похвали, компліменту, захоплення або інший позитивної оцінки з метою прихованої насмішки, викриття.

Сарказм — це уїдливе зауваження, їдке сатиричне викриття, яке будується на різкому контрасті позитивного початку фрази і її подальшого нівелювання, що розкривається в прямій вказівці на людські пороки або потворні явища дійсності.

Порівняння іронії та сарказму

У чому ж різниця між іронією і сарказмом?

Іронія — тонкий інструмент комічного. Вона близька до дотепника, жарту, коли протиставлення буквального сенсу слів і істинного значення висловлювання викликає сміх.

Судження, сповнене сарказму, не буває смішним: воно характеризує об’єкт промови з позицій моральної оцінки, що відбиває суб’єктивне неприйняття і осуд.

Як літературний прийом, іронія надає змісту твору експресивну виразність, а формі викладу — стилістичну своєрідність. Іронічне зауваження може демонструвати авторське ставлення до персонажа або описуваної ситуації, підкреслювати безглуздість положення, знижувати пафосність і уявну значимість образів.

Сарказм використовується для жорсткої критики, в світлі якої непривабливість особистих людських якостей або аморальність життєвих позицій набувають не просто карикатурну форму, але і викликають безкомпромісний громадський осуд.

Таким чином, відмінність іронії від сарказму полягає в наступному:

  • Іронія — спосіб завуальований, прихованої негативної оцінки об’єкта мови.
  • Сарказм — троп, у якому переносне викривальне значення виражене з мінімальним ступенем іносказання.
  • Форма іронічного висловлювання завжди позитивна, на відміну від прихованої насмішки, до якої зводиться його зміст.
  • Саркастичне зауваження чи звернення має пряму вказівку на предмет принизливої критики.
  • Іронія використовується як різновид комічного в гумористичних літературних творах та в усній образній мові.
  • Сарказм не буває м’яким; як гостро сатиричний засіб художньої виразності його, як правило, використовують у викривальних ораторських виступах і публіцистичних текстах суспільно — політичного змісту.

Автор: Гнатюк У рубриці: Література
Коментарі:
  1. 1 год ago

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *