Різниця між метафора та уособлення

Мова — потужний засіб впливу на людську психіку і в той же час тонкий інструмент формування світосприйняття. Виразність мови досягається багатьма способами, в тому числі і активним використанням тропів — слів і виразів, ужитих в непрямому, переносному значенні. Таке перенесення завжди засноване на подобі, яке може бути виражене в більшій чи меншій мірі залежно від мети мови і її образного ладу.

Найбільш поширеними в живій мові і художніх літературних текстах вважаються метафора і уособлення.

Що таке метафора і уособлення

Метафора — це слово або вираз, наділене непрямим значенням, яке полягає в порівнянні об’єктів мовлення на основі подібності зовнішніх ознак або внутрішнього змісту.

Уособлення — це троп, завдяки якому властивості характеру та особливості поведінки людини переносяться на неживі предмети або тварин по схожості проявів в суб’єктивному сприйнятті: виє вітер ( звукова подібність), хилить голову береза ( подібність за типом руху ).

Порівняння метафори і уособлення

У чому ж різниця між метафорою і уособленням?

Метафоричні образи народжуються як непряме порівняння, яке має на увазі, але не називає загальні ознаки або якості об’єктів мови. Метафора завжди асоціативна. Її зміст має багатозначність і багатоплановість. Сприйняття і розуміння метафори залежить від можливості відчувати різницю між прямим сенсом висловлювання і прихованим підтекстом, в якому і полягає змістовна цінність метафоричного образу.

Уособлення має більш просту структуру і прямо називає характерні для людини риси або дії, перенесені в світ неживих предметів або об’єктів і явищ живої природи.

У уособленні очевидно переносне значення ключового слова: дорога дрімає, тобто перебуває в спокої, по ній ніхто не їздить. Вітер виробляє звуки, схожі на виття. Горизонт — умовна риса, якої неможливо досягти при будь-якій швидкості руху.

Метафоричне значення набагато складніше. Воно розгортається в багатоступеневу фразу: вираз « морозило трясовину » викликає асоціації з холодом, осінньої вогкістю, напередодні зими, незатишність листопадового пейзажу і з тим, що в житті закінчується якийсь по -справжньому світлий, наповнений радістю і яскравими відчуттями період. Зовнішня ознака тремтячої болотистої місцевості переноситься в сферу психологічного сприйняття недобрих змін і народжує в уяві далеку від реальної картину, зовсім не пов’язану ні з трясовиною, ні з осінніми холодами.

Таким чином, відмінність метафори від уособлення полягає в наступному:

  1. Метафора — троп, у якому перенесення значення не містить прямої вказівки на об’єкт порівняння. У уособленні називається конкретна людська якість чи дія, перенесене на неживий об’єкт мови.
  2. Метафора має більш складну порівняно з уособленням структуру.
  3. Уособлення однозначне. Метафора відрізняється багатозначністю і в багатьох випадках може бути витлумачена відповідно з суб’єктивним сприйняттям.

Автор: Гнатюк У рубриці: Література

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *