Різниця між міф та казка

Захоплююче читання міфів і казок приносить задоволення не тільки дітям, а й дорослим. Більше того: їх історію, зміст, образний лад, поетику вивчають серйозні вчені, у працях яких досліджуються закони розвитку суспільства, виникнення релігій, розквіту і занепаду цивілізацій. Міфи і казки — невичерпне джерело інформації, що дозволяє проникнути в таємниці минулого і майбутнього. Міфічні і казкові сюжети, доповнюючи один одного, дають можливість відтворити цілісну картину світу і визначити в ній місце людини.

Відмінності міфу і казки

Казка Міф (легенда)
• Невизначеність місця і часу дії.• Персонажі максимально типізовані, відсутня індивідуальність.

• Обожнювання природи більшою чи меншою мірою.

• Зображення фантастичних подій.

• Сприймається слухачем як фантастика, вигадка, розповідається для того, щоб розважитися або з метою повчання.

• Можлива велика кількість епізодів, прозова форма

 

 

• Зображуване (незвичайне і фантастичне) претендує на певну достовірність у минулому.• Персонажі — конкретні люди зі своїми іменами і психологічними особливостями, але володіють незвичайними здібностями, надприродними якостями.

• Природа не обожнюється, хоча окремі міфологічні мотиви й образи зберігаються.

• Зображення незвичайних подій, наявність чудодійних предметів, перевтілення.

• Незважаючи на вимисел, сприймається слухачем як достовірна розповідь.

• Стисле зображення лише одного епізоду, прозова форма

Що відрізняє міфи від казок і завдяки чому ці жанри не втратили актуальності в наші дні?

Міфи — це найдавніші перекази, що відображали в колективній свідомості узагальнений образ навколишнього світу. В античній міфологічної літературі склався особливий епічний жанр, який дозволяв у формі образного оповідання створити цілісну систему міфічних героїв, які впливали, на думку древніх, на долю людини та розвиток історичних подій.

Наші пращури сприймали міфи як реальність, персоніфікуючи божественні сили і наділяючи їх рисами земних людей. У міфах з особливою урочистістю описувалися діяння богів і подвиги героїв, від яких залежало життя простих смертних. Катаклізми природи, війни, зміну правління — всі значущі події в міфах знаходили просте й переконливе пояснення.

Міфотворчість було невід’ємною частиною розвитку більшості етнічних культур. Про це свідчать відомі літературні пам’ятники «Одіссея», «Іліада», «Махабхарата», «Рамаяна», « Едда ».

Казка також відноситься до найдавніших видів колективної народної творчості. Казковий вимисел — спосіб переосмислити закономірності людського життя і пояснити прядок речей, який визначений волею понад. У казках різних народів знайшли відображення фрагменти етнічних культових обрядів і язичницьких ритуалів. З ними пов’язані чарівні перетворення героїв, мотив чаклунства, смерті і воскресіння, чудодійної сили амулетів.

Якщо в міфах передаються загальні уявлення про місце людини в суворій ієрархії земних і божественних сил, то світ казок максимально наближений до звичайного життя. У ньому можна знайти цікаві подробиці побуту, сімейного укладу, звичаїв. Казкові персонажі взяті і перенесені у вигаданий світ зі звичайного життя.

Міфи, на відміну від казок , населені богами та героями. Структура міфу будується на основі сюжетної лінії, яка може мати багаторазові повтори в інших сюжетах. Казка має строго певну композицію. Зберігати її допомагають стійкі формотворчих елементи: троєкратні повтори, ситуації випробування героїв, велика кількість постійних епітетів.

Стиль казок визначає звичайна розмовна мова з включенням прислів’їв, приказок, загадок. Опис життя богів і героїв вимагає урочистості і особливої ​​ритмічної організації мовлення.

Таким чином, відмінність міфу від казки полягає в наступному:

  • На відміну від казок, що передавали уявлення наших предків про навколишній світ на побутовому рівні, міфи відображають узагальнений образ дійсності як впорядковану систему взаємодії вищих сил.
  • Зміст казок сприймається як вигадка, міфи створювалися як загальнонародна інтерпретація подій, що реально відбувалися.
  • У казці людина вступає в протиборство з силами зла, щоб досягти бажаного, в міфі розповідається про богів і героїв, які вершать долі простих смертних.
  • Сюжети окремих міфів пов’язані між собою, але розвиваються вільно, без строгих канонів розповіді. У казках витримується строго певна композиція із стійкими формоутворювальними елементами.
  • Мова казок максимально наближена до народного, міфи відрізняє особлива урочистість мови.

Автор: Гнатюк У рубриці: Література
Коментарі:
  1. 10 месяцев ago

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *