Різниця між омонімами і багатозначними словами

Різниця між омонімами і багатозначними словами

На перший погляд, омоніми і багатозначні слова характеризуються за спільною ознакою: вони полісемічні, тобто, володіють не одним, а кількома значеннями. Проте вживання таких слів у різних контекстах розкриває їх особливість зберігати певний семантичний зв’язок або не мати його зовсім. Саме в цьому і полягає відмінність багатозначності слів від омонімії. Решту відмінностей спробуємо зараз визначити.

Відмінності між омонімами і багатозначними словами

  • Багатозначні слова зберігають семантичний зв’язок. Їх значення співвідносно з основним значенням вихідного слова. Омоніми не пов’язані між собою будь-яким загальним значенням.
  • Багатозначні слова є спільнокореневими. Омоніми мають різне коріння, що збігаються тільки за формою написання.
  • До багатозначних слів можна підібрати загальний синонімічний ряд. Омоніми не мають спільних синонімів.

Що таке омоніми

Омоніми — це слова, однокові або подібні за звучанням, але різні за лексичним значенням. Наприклад, балка — яр з положистими схилами і балка — дерев’яний чи металевий брус для перекриття стелі; порох — пил і порох — вибухова речовина; чайка — птах і чайка — човен. Омоніми сучасної української літературної мови переділяються на дві групи: повні (прості) і неповні (часткові). Повні омоніми — це такі слова, які зберігають однакове звучання в усіх граматичних формах: деркач — птах і деркач — стертий віник. Такі омоніми завжди належать до однієї частини мови. Серед неповних омонімів вирізняють декілька групп: омоформи — різні за значенням слова, однакове звучання яких зберігається лише в окремих граматичних формах: ранком (іменник в орудному відмінку однини і прислівник). Омофони — слова різні за значенням і написання, але однакові за звучанням: сонце і сон це. Омографи — слова, однакові за написанням, але різні за значенням і звучанням. Вони розрізняються наголосом: обід і обід (у колесі), мала (прикметник) і мала (дієслово).

Омоніми здебільшого вживаються в художній літературі, народній творчості, в розмовно — побутовому мовленні: Погана та мати, що не хоче дитя мати (Народна творчість). Ними послуговуються для створення дотепних висловів, каламбурів.

Що таке багатозначні слова

Слово, що має два і більше значень, називається багатозначним. Здатність слова виступати з різними значеннями називається багатозначністю, або полісемією.Слово може бути багатозначним тому, що в його назві враховується лише одна якась ознака предмета, а таку саму ознаку можуть мати й інші, відмінні предмети.

Наприклад, основне пряме значення слова стіна — «вертикальна міцна частина будівлі» (матеріал, з якого вона виготовлена, тут не вказується), тому цим словом ще називають і «прямовисну бічну поверхню чого-небудь» (стіна урвища), і «муровану огорожу» (стіна замку), і переносно «щільний ряд людей» (людська стіна), і так само переносно «моральну перепону між людьми» (стіна непорозуміння) тощо. Кожне конкретне значення багатозначного слова реалізується в контексті, у ситуації: важка колода (має велику вагу), важка будівля (велика, масивна), важкі кроки (повільні, втомлені). Більшість загальновживаних слів української мови — багатозначні.

Найпростіше омонім визначити так: спробувати підібрати до слова, яке аналізується, синонімічний ряд. Якщо не вдасться – перед вами точно омонім.

Тепер ви знаєте, чим омоніми відрізняються від багатозначних слів, і зможете не заплутатись при їх визначенні в реченні.

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Література

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *