Різниця між переказ та легенда?

Епічні форми словесного мистецтва склалися задовго до виникнення писемності. В усних розповідях про важливі історичні події, прославлених героїв, природних потрясіннях із століття в століття передавалися не тільки реальні факти, а й народна вигадка, поетичні доповнення, смислові символи, які перетворювали оповідання в дану творчість. Так народжувалися старовинні перекази і легенди.

Що таке переказ і легенда

Переказ — це різновид епічного жанру, що має форму розповіді про події віддаленого історичного плану чи оповідання про виникнення будь-якої родової традиції.

 Легенда — це епічний фольклорний жанр, що представляє історичні факти або вигадані події у формі опоетизованого оповіді про давнє минуле.

Порівняння перекази і легенди

Різниця між переказом і легендою

У переказі максимально зберігалася фактична основа. І оповідачеві, і слухачеві описувані події представлялися справжніми. Це стосується і переказів, створених на біблійній основі, і тих, які виникли як сімейні історії повчального змісту.

Перекази, пов’язані з історичними подіями та долею видатних особистостей, включали елемент чудесного: знамення, передбачення, фатальної зумовленості. Це посилювало причинно -наслідковий зв’язок розповіді.

З переказів, багаторазово переказаних і доповнених поетичними образами, складалися легенди, в яких художній вимисел превалював над фактичним змістом. Їх герої робили подвиги за допомогою богів або містичних сил, а події набували узагальнений, символічний зміст.

У легенді простежується прагнення пояснити незрозуміле, знайти причину природних катаклізмів, виділити в герої риси незаперечного лідера.

Дія легенди, на відміну від перекази, відбувається поза часом. Воно настільки давнє, що може сприйматися тільки на віру, без фактичного підтвердження.

Таким чином, відмінність переказу від легенди полягає в наступному:

  1. Переказ — це усний переказ давньої реальної історії або повчальної притчі. Легенда — це художній вимисел на основі подій, що відбувалися в далекому минулому.
  2. У переказі зберігається відносна достовірність фактів. У легенді переважає вимисел.
  3. Переказ може бути тісно пов’язане з історією роду або сім’ї . У легенді описуються події з життя незвичайного, вигаданого героя.
  4. У переказі відсутні широкі узагальнення і складна символіка. Легенді притаманні метафоричність і символічна образність.
  5. Переказ може мати повчальний висновок . У легенді відсутня оцінний мотив.

Автор: Гнатюк У рубриці: Література

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *