Різниця між плануванням і прогнозуванням

Планування та прогнозування часто використовують як слова — синоніми. Проте різниця між плануванням і прогнозуванням існує.

Яка різниця між плануванням і прогнозуванням

  1. Сутність. Планування — це стратегія компанії, прогнозування — тактика.
  2. Питання. Планування стосується глобальних цілей, прогнозування — прикладних завдань.
  3. Часовий період. Планування складається на коротко-, середньо -та довгострокову перспективу, прогнозування — на ультракороткий або короткий відрізок часу (як прогноз погоди).
  4. Управління. На виконання плану можна вплинути, як безпосередньо, так і опосередковано. Прогноз завжди залежить від великої кількості змінних, впливати на які або важко, або неможливо.
  5. Правові наслідки. Планування — це складання «дорожньої карти», обов’язкової для виконання. Прогнозування — спроба на основі наявних даних заглянути в майбутнє і відстежити динаміку показників.

Що таке планування?

Планування — цілеспрямована діяльність організації, пов’язана з постановкою цілей на певну часову перспективу для оптимального розподілу ресурсів і досягнення місії компанії. Плануванню властиві чітко позначені інтервали (квартал, рік, п’ятирічка і т.д.) , а по кожному напрямку діяльності призначається відповідальний виконавець.

Що таке прогнозування?

Прогнозування — вірогідність визначення стану досліджуваного об’єкта (ринок, рівень продажів, попит) в майбутньому на основі наявних даних. Таку діяльність слід відрізняти від ворожіння і пророкування. Прогнозування вибудовується на основі об’єктивної інформації, а також динамічних тенденцій, що впливають на систему.

В чому відмінність між плануванням і прогнозуванням
Отже, зазначені визначення володіють великою кількістю особливостей. План — це завдання, поставлене перед організацією та її співробітниками. Так має бути , і виконавцям потрібно насамперед думати про те, як домогтися реалізації поставлених завдань.

Прогноз — це те , що може вийти, погляд у майбутнє і його ймовірне осмислення. Він ніколи не буває точним на 100 % , так як впливати на обставини вкрай важко.

План служить своєрідним орієнтиром, відступ від положень якого неприпустимо. І якщо перевиконання показників ще можна пережити (хоча на багатьох компаніях це не вітається), то недоробка завжди карається. Прогноз — це всього лише можливе майбутнє, і якщо воно не наступить, ніхто не понесе за це відповідальності

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Економіка

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *