Різниця між публіцистичний стиль та художній стиль?

Свідомий читач здатний безпомилково визначити цінність літературного твору. Читацький смак вибірковий, і головний критерій, за яким серед величезної кількості книг кожен визначає своє коло читання —  це зміст і стиль, що співзвучні його душевному стану.

Публіцистика сприймається інакше. Нариси, репортажі, інтерв’ю, оглядові статті, теледебати і матеріали інтернет-сайтів цікаві інформаційною насиченістю, динамікою, експресивністю мови і актуальністю матеріалу. Саме ці якості публіцистичного стилю використовуються в публічних виступах і складають основу публікацій у періодичній пресі.

Що таке публіцистичний і художній стиль

Художній стиль — це функціональний різновид літературної мови, що склалася як сукупність художніх прийомів і способів словесного викладу, що використовуються в літературній творчості .

Публіцистичний стиль — це спосіб використання засобів мови з метою впливу на формування суспільної свідомості через засоби масової інформації та публічні виступи.

 Порівняння публіцистичного та художнього стилів

Різниця між публіцистичним і художнім стилем

Художній стиль характеризується рядом спільних ознак, властивих творам усіх літературних жанрів. Насамперед, це образність мови, яка досягається завдяки використанню особливих мовних і синтаксичних засобів художньої виразності. Вони по-різному проявляються в епічних, ліричних і драматичних творах, але завжди служать головній меті літературної творчості: викликати співпереживання читача і пробудити в його душі естетичне почуття.

У поезії образність досягається завдяки широкому використанню порівнянь, епітетів, метафор і особливої ритмічної організації тексту. Художній прозі властиве використання синонімічних рядів, прийомів гіперболізації і паралелізму, стилістично виправданих елементів просторічної лексики. Іносказання, іронія, уособлення найяскравіше виявляються в сатиричних жанрах.

Публіцистичного стилю властива інша важлива функція мови — інформаційна. Лаконічність стислій форми, точність, логічність, неординарність суджень у поєднанні з гостротою формулювань і оцінним змістом неминуче викликають у читача або слухача відповідну реакцію.

Публіцистичний стиль використовується як тонкий інструмент ідеологічного впливу на свідомість і активно застосовується для формування стійких суспільно-політичних стереотипів.

Таким чином, відмінність публіцистичного стилю від художнього полягає в наступному:

Функціональні відмінності художнього та публіцистичного стилів полягають в способі впливу на свідомість читача.

  • У художньому стилі спосіб впливу — літературний образ ; в публіцистичному — експресивно забарвлена злободенна інформація.
  •  Художній стиль — основа будь-якого літературного твору. Публіцистичний стиль — інструмент журналістів, політиків і громадських діячів.
  • Художня стилістика стикається з духовним світом людини. Публіцистика сприяє формуванню масової свідомості.

Автор: Гнатюк У рубриці: Література

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *