Різниця між живою і неживою природою

Різниця між живою і неживою природою

Говорячи слово «природа», ми маємо на увазі все, що не створено людиною. Ще зі школи ми пам’ятаємо, що природа поділяється на живу і неживу. З першого погляду, кожен може пояснити яка різниця між живою і неживою природою, однак все ж варто виокремити чіткі відмінності.

Відмінності між живою і неживою природою

 • Склад
  Живі організми характеризуються набагато більш складною організацією, ніж неживі тіла. До складу живих організмів входять ті ж елементи, що і в об’єкти неживої природи, але в іншому співвідношенні: в живих організмах 98% хімічного складу припадає на 4 елементи: С-вуглець, O-кисень, N-азот, H-водень; живі організми побудовані в основному з 4 великих груп складних органічних молекул — нуклеїнових кислот, білків, полісахаридів і жирів.
 • Обмін речовин
  Всі живі організми поглинають з навколишнього середовища необхідні для життя речовини і виділяють продукти життєдіяльності, при цьому відбуваються хімічні перетворення речовин, на відміну від неживої природи, де обмін речовинами являє собою їх просте перенесення з одного місця на інше або зміна агрегатного стану; обмін речовин у живих організмів забезпечує гомеостаз — сталість хімічного складу і будови частин організму і, відповідно, сталість їх функціонування.
 • Розмноження
  Все живе розмножується. Причому потомство і схоже на батьків, і в той же час чимось від них відрізняється. Подібність потомства з батьками обумовлена ще однією важливою особливістю живих організмів — здатністю передавати нащадкам закладену в них спадкову інформацію, яка міститься в генах. Генетичний матеріал направляє розвиток організму, ось чому нащадки схожі на батьків. Однак спадкова інформація в процесі життя організму, а також під час передачі дещо спотворюється або змінюється. У зв’язку з цим нащадки не тільки схожі на батьків, але і відрізняються від них;
 • Мінливість
  Мінливість — здатність організмів набувати нові властивості і ознаки; ця здатність лежить в основі природного відбору. Живі організми можуть не тільки змінюватися, вони також і ускладнюються. Так, наприклад, у рослини з’являються нові гілки, а у тварини — нові органи, які значно відрізняються і за зовнішнім виглядом, і за функціональністю від тих, які їх породили. Розвиток живих форм представлено онтогенезом — індивідуальним розвитком, і філогенезом — історичним розвитком видів;
 • Подразливість
  Подразливість — властивість живих організмів вибірково реагувати на зовнішні впливи. Якщо, наприклад, ви штовхнете камінь, то він пасивно зрушиться з місця, а якщо штовхнути тварину, то вона відреагує активно: втече, нападе, змінить форму і т.д. Здатність реагувати на зовнішні подразники — це загальна властивість живих істот, як рослин, так і тварин.
 • Дискретність
  Дискретність — життя на Землі проявляється у вигляді дискретних форм: будь-який вид організмів складається з окремих особин, тіло кожної високоорганізованої особини — з відокремлених і обмежених в просторі, але тим не менш тісно взаємодіючих між собою частин, органи складаються з окремих тканин і клітин і т. д.;
 • Саморегуляція, ритмічність та енергозалежність
  Саморегуляція — здатність організмів забезпечувати сталість свого хімічного складу і фізіологічних процесів в постійно мінливих умовах середовища;
  Ритмічність — періодичні зміни інтенсивності фізіологічних функцій з різними періодами коливань;
  Енергозалежність — живі організми існують доти, поки в них надходить енергія і матерія з навколишнього середовища.
 • Пристосованість
  Живі організми добре пристосовані до середовища свого проживання. Будова птаха, риби, жаби, дощового черв’яка повністю відповідає тим умовам, в яких вони живуть. Цього ніяк не можна сказати про об’єкти неживої природи: каменю, наприклад, «все одно», де знаходитися — він може лежати на дні річки або в полі, або літати навколо Землі в якості її природного супутника. Однак якщо ми змусимо, наприклад, птицю жити в річкових глибинах, а рибу — у лісі, то ці живі істоти, звичайно ж, загинуть.

Отже, чим же є світ живої і світ неживої природи?

Жива природа – це сукупність всіх живих організмів, які живуть в оточуючому людей світі. Живі організми харчуються, дихають, розмножуються, тобто основною їх рисою є здатність до змін. Об’єкти неживої природи не харчуються, не дихають, не ростуть і не розмножуються. Тобто їх характеризують сталість та низька мінливість.
Тепер ви знаєте, чим відрізняються жива і нежива природа, що допоможе вам більше не плутатися в цих поняттях та знати більше про світ довкола нас.

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Яка різниця між

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *