Розповідь про черепаху на англійській

Розповідь про черепаху на англійській мові з перекладом допоможе підготуватися до уроку.

Розповідь про черепаху англійською мовою

Tortoises are magnificent creatures. They have been on the earth for more than 200 million years. They evolved before mammals, birds, crocodiles, snakes and even lizards. Turtles and tortoises are the only reptiles’ that have a shell. Their bodies are protected by a shell on top and underneath. Tortoises can retract their heads and all their limbs including their tails into their shells when they feel threatened or attacked by predators. They have extremely strong mouths but no teeth instead they have horny type beaks. Most Tortoises eat both plants and meat. Some kinds eat mostly plants, but other kinds eat mostly small animals. Some Tortoises live in the sea and others live in fresh water. Tortoises have well all round vision and a very good sense of smell. Tortoise can live a very long time to the ripe old age of 150. However, the average age a tortoise can live to ranges from 90 to 150 years.

Tortoises are cold-blooded – they draw heat from their environment and are more active during the day than at night.

Твір про черепаху на англійській мові з перекладом

Черепахи — чудові істоти. Вони були на землі більше 200 мільйонів років. Вони існували до ссавців, птахів, крокодилів, змій і навіть ящірок. Черепахи і черепашки — єдині рептилії, у яких є раковина. Їх тіла захищені оболонкою зверху і знизу. Черепахи можуть втягувати голови і всі їхні кінцівки, включаючи їх хвости, в свої раковини, коли їм загрожують або атакують хижаки. У них дуже сильні роти, але немає зубів, замість цього у них рогові дзьоби. Більшість черепах їдять як рослини, так і м’ясо. Деякі види їдять в основному рослини, але інші види їдять в основному дрібних тварин. Деякі Черепахи живуть в морі, а інші живуть в прісній воді. Черепахи мають хороший круговий зір і дуже гарний нюх. Черепаха може прожити дуже довгий час до зрілої старості 150 років. Однак в середньому черепаха може прожити від 90 до 150 років.

Черепахи холоднокровні — вони виділяють тепло з навколишнього середовища і більш активні протягом дня, ніж вночі.

Опис черепахи англійською мовою для дітей Ви можете додати через форму коментарів, щоб допомогти іншим учням)

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Твори англ.

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *