Розповідь про слона на англійській мові

Розповідь про слона на англійській мові з перекладом допоможе підготуватися до уроку.

Розповідь про слона англійською мовою

An elephant is a very huge animal. The largest elephant on record weighed about 24,000 pounds (10,886 kg)with a height of 13 feet (3.96 m). It has four legs like pillars, two large ears, a long trunk and a short tail. The male elephant has two long teeth known as tusks.

An elephant can smell water 3 miles away. An elephant could carry up to 2 gallons of water in its trunk.

They eats leaves, plants, grains etc. Elephants are generally found in the jungle. The elephant is very useful animal to man. It carries heavy loads. It has a long life span. It lives for more than one hundred years. It is a good friend to mankind. Elephants love water. They like to swim, dive into the water and find great fun in fighting the waves.

Твір про слона на англійській мові з перекладом

Слон — дуже велика тварина. Найбільший слон важив близько 24 000 фунтів (10 886 кг) з висотою 13 футів (3,96 м). У слонів чотири ноги, як стовпи, два великих вуха, довгий хобот і короткий хвіст. У самця слона два довгих зуба, відомі як бивні.

Слон може відчувати запах води за 3 милі. Слон може нести до 2 галонів води в хоботі.

Вони їдять листя, рослини, зерно і т. д. Слони зазвичай зустрічаються в джунглях. Слон — дуже корисна тварина для людини. Він несе важкі вантажі. Він живе понад сто років. Це хороший друг для людства. Слони люблять воду. Вони люблять плавати, пірнати у воду і отримувати задоволення борючись з хвилями.

Опис слона англійською мовою для дітей Ви можете додати через форму коментарів, щоб допомогти іншим учням)

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Твори англ.

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *