Розвиток Київського, Чернігівського, Переяславського князівств ЗНО

Після політичного розпаду Київської Русі кожне з князівств почало більш самостійний економічний та культурний розвиток.

Розвиток Київського князівства ЗНО:

  • Київ залишався в ХІІ-ХІІІ сі. одним з найбільших і най багатших європейських міст, близько 50 тис. мешканців, резиденція митрополитів, найбільш заселене князівство Київської Русі;
  • значні території, вигідне розміщення, розвинене господарство (розвиток ремесла і торгівлі — через Київщину проходили грецький, соляний і залізний торговельні шляхи);
  • не був спадковою вотчиною якоїсь князівської лінії, за 100 років після Мстислава Великого правителі змінювалися майже 50 разів, жоден з них не мав спокійного князювання, змушений відбиватися від збройних домагань інших претендентів;
  • згасання політичного авторитету Києва у першій половині XIII ст., подрібнення Київської землі на значну кількість уділів.

Розвиток Чернігівського князівства ЗНО:

  • Чернігів поступався розмірами лише Києву. Князі ревно дбали про розбудову міста. Значну роль у роз­витку князівства відіграв Святослав Ярославич, його сини Олег і Давид та їхні нащадки — Ольговичі й Давидовичі; деяким чернігівським князям поталанило правити в Києві;
  • рішенням Любецького з’їзду створено Новгород-Сіверське князівство, яке формально підпорядковува­лося Чернігову, з ним пов’язана подія, що її увічнено в найвизначнішому творі давньої української лі­тератури — поемі «Слово о полку Ігоревім».

Розвиток Переяславського князівства ЗНО:

  • Переяславське князівство було порівняно невеликим. На сході та півдні його землі межували безпосе­редньо зі Степом. Ця земля служила щитом для Києва та інших руських територій, потребувала захис­ту київського князя і продовольчої допомоги;
  • 20 років у Переяславі князював Володимир Мономах, прославився успішними походами проти половців;
  • у розповіді про смерть переяславського князя Володимира Глібовича під 1187 р. літописець ужив на­зву «Україна». Це найдавніша згадка назви «Україна» в джерелах.

Автор: Гнатюк У рубриці: Київська Русь

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *