Що таке фразеологізм?

Фразеологізми — (фразеологічні звороти) стійкі словосполучення, які сприймаються, як єдине ціле і вживаються носіями мови в усталеному оформленні. 

Фразеологізм — неподільне, стійке словосполучення, яке можна замінити синонімічним словом.
У реченні фразеологізм — це один член речення.

Значення фразеологізму не передається значенням слів, що входять до складу фразеологізму. Фразеологізм виразніший, емоційніший, ніж синонімічне слово.

Класифікація фразеологізмів за походженням

 1. Сільськогосподарські та інші трудові процеси: варити воду (з когось), з одного тіста, орати перелоги, прокладати першу борозну, попускати віжки, повертати голоблі;
 2. Різні виробництва, ремесла:
  1. ткацько-прядильного: розплутувати вузол, де тонко, там і рветься, розмотати клубок;
  2. кравецького: білими нитками шите, на живу нитку, як з голочки;
  3. ковальського: брати в лещата, міжозирі, ставка бита, при пікових інтересах, козирний туз;
 3. народні звичаї та обряди: давати гарбуза, облизати макогона, як засватаний;
 4. вірування та магічні дії: напускати ману, замовляти зуби, як рукою зняло, встати на ліву ногу, виносити сміття з хати;
 5. усталені казкові звороти: за щучим велінням, за тридев’ять земель, тримати за хвіст жар-птицю, скоро казка мовиться;
 6. ознаки та дії, пов’язані зі світом звірів і птахів: заяча душа, хитрий лис, кіт наплакав, показувати пазурі, птах високого польоту, розправляти крила, звити гніздо, курям на сміх.
 7. іншомовні запозичення, інтернаціональні звороти: буря в склянці води, перейти Рубікон, дамоклів меч, драконівські закони, вогонь Прометея тощо. До найважливіших джерел таких сталих словосполучень належать античні міфи. Запозичені фразеологізми часто вживають без перекладу: нім. Sturm und Drang — «буря і натиск» — час бурхливого розвитку, піднесення; італ. Finita la commedia — комедія скінчилася; франц. Idee fix — ідея фікс, la lune de miel — медовий місяць, англ. time is money — час — це гроші.
 8. біблійного походження: око за око, наріжний камінь, Содом і Гоморра, альфа й омега, у поті чола, друге пришестя, голос волаючого в пустелі, земля обітована, камінь спотикання, вавилонська вежа, вавилонське стовпотворіння тощо

Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: Теорія

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *