Що таке каріотип?

Що таке каріотип? Яке значення мають знання про хромосоми та каріотип в житті людини? Відповіді на ці запитання ви знайдете в даній статті.

Що таке каріотип?

Хромосоми — структурні елементи ядра клітини эукариот, ДНК, що містить, в якій знаходиться спадкова інформація організму.

Клітини кожно­го виду тварин, рослин, грибів мають певний набір хромосом — каріотип.

Каріотип – це сукупність ознак хромосомного набору: форма хромосом, їх кількість, розміри, характерні для кожного виду.

Каріотип — одна з найважливіших генетичних характеристик виду, оскільки кожний вид має свій каріотип, що відрізняється від каріотипу близьких видів (на цьому заснована нова галузь систематики — так звана каріосистематика)

.

Поняття „каріотип” запровадив у 1924 році В.А.Левитський. Надалі у 1934 р. А.Сікото та у 1952 р. Ботольє запропонували символіку каріотипів і їх класифікацію.

Ознака каріотипу — наявність пар гомологічних (однакових) хромосом.

Каріотип диплоїдних клітин складається з 2 гаплоїдних наборів хромосом ( геномів ),   отриманих від одного із батька; кожна хромосома такого набору має гомолог з іншого набору.

Каріотип самців і самок можуть розрізнятися формою (інколи і за числом) статевих хромосом,   у такому разі вони описуються порізно.

Опис каріотипу обов’язково супроводиться мікрофотографією або зарисовкою.

Для систематизації каріотипів пари гомологічних хромосом розташовують, наприклад, по зменшуваній довжині, починаючи з довгої пари; пари статевих хромосом розташовують в кінці ряду.

Серед усіх хромосом каріотипу розрізняють пари аутосом, які є однакові як для чоловічих, так і для жіночих особин, і одну пару статевих хромосом, які розрізняються залежно від статі. Статеві хромосоми жіночих особин ссавців позначають буквами ХХ і чоловічих особин – ХY, тому жіночу стать називають гомогаметною, чоловічу – гетерогаметною.

Кожному виду притаманний свій особливий каріотип.
Постійність каріотипу забезпечує існування видів. Особливий каріо­тип особин одного виду дає їм змогу паруватися між собою, залишати життєздатних нащадків і зазвичай унеможливлює їхнє парування з осо­бинами інших видів. Якщо ж таке парування і відбувається, то нащадки або взагалі не народжуються, або ж вони нежиттєздатні чи нездатні до розмноження. Постійність каріотипу у клітинах одного організму забезпечується мітозом,   а в межах виду — мейозом .

Каріотип організму може змінюватися, якщо статеві клітки (гамети) зазнають зміни під впливом мутацій .   Інколи каріотип окремих клітин відрізняється від видового каріотипу в результаті хромосомних або геномних так званих соматичних мутацій. 

Значення дослідження каріотипу

Дослідження каріотипу людини має важливе значення для діагностики її спадкових захворювань. Зокрема, вони дають змогу діагностувати багато спадкових захворювань навіть на ранніх етапах розвитку (хворобу Дауна та інші).

Будову каріотипу застосовують у систематиці організмів для розпізнавання близьких за будовою видів (так званих видів-двійників). Це пов’язане з тим, що в близьких видів хромосомні набори завжди відрізняються або за кількістю хромосом, або за особливостями їхньої будови. За іншими структурними ознаками види- двійники розрізнити дуже важко або взагалі неможливо.
Крім того, вивчення каріотипу дає змогу встановлювати ступінь істо­ричної спорідненості між організмами. Адже чим подібніші каріотипи двох видів, тим ці організми ближчі за походженням.

Автор: Alina У рубриці: Генетика

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *