Стародавня історія України терміни та поняття (Л-Р) ЗНО

У даній статті надано відповіді та роз’яснення по  термінам та поняттям стародавньої історії України по літерам (Л-Р), переглянути статті по іншим літерам: (А-К), (С-Я).

Льодовиковий період визначення:

Льодовиковий період  період тривалих похолодань в історії Землі. Відколи з’явилася людина, на планеті було чотири похолодання. Останнє тривало кілька десятків тисяч років. На зміну йому прийшла епоха потепління (наприкінці пізнього палеоліту), в яку ми тепер і живемо.

Магія визначення:

Магія (від гр. «чаклунство») — це дії, обряди та ритуали, за допомогою яких реліг. людина намагається зму­сити уявні надприродні сили (богів, духів і т. її.) певним чином втрутитися в її життя, вплинути на довкілля. Магія є складовою частиною всіх релігій.

 Матріархат визначення:

Матріархат (від лат. «мати» і гр. «влада») — це одна з форм сусп. устрою, переважно за раннього періоду родового с-ва (від палеоліту до неоліту). Характеризувалася провідним становищем жінки в родині, госп. житті тощо.

Мезоліт визначення:

Мезоліт (від гр. «середній, серединний» і «камінь») — це епоха кам’яної доби, що була перехідною між палеолітом і неолітом. Датується X—VII тисячоліттям до н. е.

Металургія визначення:

Металургія (від гр. «копальня») |— 1) наука про одержання металів з руд і надання металевим сплавам необхідних властивостей. 2) Відповідні техніка і галузь промисловості. Першим металом, який почали виплав­ляти, була мідь. На території України цей процес пов’язують з трипільцями (ІУ-ІИ тис. до н. е.).

Мистецтво визначення:

Мистецтво — специфічна форма сусп. світогляду та людської діяльності, яка відбиває світ у худ. образах.

Що таке міф?

Міф (міт; від гр. «слово, переказ») — це легенда, оповідь, яка передає уявлення давніх народів про явища природи, богів, обожнених героїв, уявних істот, реальні та фантастичні події. Переносно — вигадка.

Що таке міфологія?

Міфологія (мітологія; від гр. «слово, переказ» і «поняття, думка, розум») — 1) це сукупність міфів того чи ін. народу. 2) Наука про міфи та міфологічну свідомість різних народів.

Неандертальці визначення:

Неандертальці (від назви долини Неандер, поблизу Дюссельдорфа, Німеччина) — це давні викопні люди, які існували на території Європи, Азії й Африки прибл. 250-35 тис. років тому. Вперше виявлені рештки людини цього виду 1856. На території України виявлено бл. 200 стоянок н. їхній найважливіший набуток — уміння до­бувати вогонь. Найпоширенішими знаряддями були гостроконечники та скребла. У часи існування н. зароджу­ється мистецтво і реліг. уявлення.

Неоліт визначення:

Неоліт (від гр. «новий, молодий» і «камінь») — новий кам’яний вік, що наступив після мезоліту і переду­вав енеоліту та мідному віку. Датується прибл. УИ-У тисячоліттям до н. е.

Неолітична революція на території України:

Неолітична революція (від гр. «новий, молодий» і «камінь», а також латинського «розгортання, перево­рот») — це перехід від привласнювального до відтворювального господарства.

Община родова визначення:

Община родова — група родичів, які мешкали в одному поселенні, спільно працювали та ділили резуль­тати своєї праці.

Палеоліт на території України:

Палеоліт (від гр. «старовинний, давній» і «камінь») — давній кам’яний вік. Найдавніший період людсько­го с-ва, коли людина користувалася примітивними знаряддями праці з дерева, каменю і кістки, а її основними заняття­ми були мисливство та збиральництво. За п. сформувався первіснообщинний лад. Датується від появи людини (в Україні — бл. одного мільйона років тому) до приблизно X тисячоліття до н. е. (поч. мезоліту), поділяється на ранній (1 млн — 150 тис.), середній (150 тис. —%40-35 тис.) і пізній (40 тис. — 10 тис. р. тому).

Патріархат визначення:

Патріархат (від гр. «батько» і «початок, влада») — це останній період в історії первіснообщинного ладу, після матріархату перед виникненням рабовласницького ладу. Характеризувався веденням родоводу по батьківській лінії, панівною роллю чоловіка в господарстві, с-ві, родині.

Скіфська пектораль:

Пектораль (від лат. «нагрудний») — це дорогоцінна металева нагрудна прикраса, що її носили як ознаку вла­ди фараони, єврейські первосвященики, римські сановники. Була відома у скіфів, наприклад, золота п., знайдена в 1971 р. Борисом Мозолевським у кургані Товста Могила.

Пітекантропи інформація:

Пітекантропи (від гр. «мавпа» і «людина») — це представники групи найдавніших людей — архантропів. Уперше їхні рештки було знайдено на початку 90-х рр. XIX ст. на острові Ява. Існували 1 млн 600 тис. — 100 тис. років тому. Ін. назва — людина з прямою ходою.

Плем’я визначення:

Плем’я — це колектив споріднених родів, що мешкали в одній місцевості, вели однаковий спосіб життя, ви­готовляли подібні знаряддя праці, мали спільну мову, тотема та звичаї. На території України родові громади по­чали об’єднуватися в племена у часи трипільської к-ри (ГУ—III тис. до н. е.).

Привласнювальне господарство це:

Привласнювальне господарство — це форма господарювання, при якій людина споживала готові продукти природи (збиральництво, мисливство, рибальство). Існувала до неолітичної революції.

Прогрес визначення:

Прогрес (від лат. «рух уперед, розвитою») — це поступальний розвиток по висхідній лінії, перехід від нижчо­го до вищого, досконалішого стану. Укр. відповідник — «поступ».

Протонеоліт визначення:

Протонеоліт (від гр. «перший», «новий» і «камінь») — термін, що вживається на означення пізнього мезоліту, передній неоліт (прибл. 7 тис. р. до н. е.)

Ранній залізний вік визначення:

Ранній залізний вік — це період, коли люди навчилися виплавляти залізо, відбувся другий сусп. поділ праці (ремесло відокремилося від землеробства), виникло виробництво товарів для обміну, поглибилося майнове роз­шарування, створилися передумови для нових сусп. відносин (1 тис. до н. е. — IV ст. н. е.).

Поняття релігії:

Релігія (від лат. «благочестя, побожність, святиня») — це світосприйняття, а також поведінка і специфічна діяльність, пов’язані з вірою в Бога. Релігія є духовною компенсацією життєвих втрат людини. В Україні най­поширеніша християнська релігія.

Рід, родова громада — колектив родичів, які разом жили і полювали.

Ремесло визначення:

Ремесло — це дрібне промислове виробництво, яке базується на ручній праці.

Що таке ручне рубило?

Ручне рубило — основне знаряддя часів палеоліту. Мало клиноподібну плескату форму, загострювалося з країв і на кінці. Верхній заокруглений край був зручним для тримання в руці- Вага сягала до півтора кілограма. Рубилом можна було колоти, різати, рубати.

Автор: Гнатюк У рубриці: стародавня історія

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *