Статеве розмноження організмів

Розмноження — це властивість живих організмів відтворювати собі подібних, в основі якого лежить передача спадкової інформації від батьків потомству. Існує два способи утворення нових організмів: безстатеве і статеве розмноження.

Статеве розмноження організмів

Статеве розмноження це— тип розмноження, за якого утво­рюються спеціалізовані статеві клітини (гамети) й відбувається статевий процес. Статеве розмноження властиве представникам усіх типів тварин і рослинам. На відміну від соматичних клітин тіла, статеві клітини (гамети), мають гаппоідниі (одинарний) набір хромосом. При злитті двох статевих клітин відновлюється диплоїдний (подвійний) набір хромосом. У ньому в основному беруть участь два організми, що сприяє появі нових особин, що відрізняються від батьківських. Форми статевого розмноження: — копуляція — кон’югація — партеногенез — статеве розмноження із заплідненням

Порівняльна характеристика форм статевого розмноження

ФОРМИ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИКЛАДИ
Одноклітинні організми Кон’югація (лат. conjugatio – з’єднання) Тимчасове злиття клітин (утворюється цитоплазматичний місток), під час якого вони обмінюються частинами ядерного апарату і цитоплазми У найпростіших (інфузорій)
Одноклітинні організми Копуляція (лат. copulatio – з’єднання) Дві особини набувають властивостей статевих клітин і зливаються, утворюючи зиготу У найпростіших (полістомели, політоми)
Багатоклітинні організми Партеногенез (грец. parthenos – незаймана + genesis – походження) Розвиток організму із незаплідненої яйцеклітини. Розрізняють облігатний (яйця здатні тільки до розвитку без запліднення) і факультативний партеногенез (яйця здатні розвиватися шляхом партеногенезу і в результаті запліднення) У рослин, безхребетних тварин (бджоли, дафнії, коловертки, попелиці), кавказької скельної ящірки
Багатоклітинні організми Статеве розмноження із заплідненням Формування двох типів спеціалізованих статевих клітин – гамет (чоловічої та жіночої), злиття яких призводить до утворення зиготи, з якої розвивається організм У рослин,тварин і грибів

Типи статевого розмноженняІзогамія. Чоловічі  й жіночі гамети здатні до руху й мають од­накову форму й розмір. — Анізогамія. Чоловічі  й жіночі гамети здатні до руху, вони мають схожу форму, але різний розмір   (жіночі більші за розміром). — Оогамія. Чоловічі  й жіночі гамети мають різну форму й роз­мір. До руху здатні лише чоловічі  гамети.   При статевому розмноженні здійснюється запліднення (крім партеногенезу). Запліднення — це процес злиття жіночої статевої клітини (яйцеклітини) з чоловічої статевої клітиною (сперматозоїдом або спермієм). При заплідненні відновлюється диплоїдний набір хромосом, при цьому виникає клітина — зигота, з якої надалі розвивається новий організм.

Біологічне значення статевого розмноження

Біологічне значення статевого розмноження полягає в тому, що у нащадків значно оновлюється спадковий матеріал, у них з’являється велика можливість пристосуватися до середовища проживання, ніж у організмів, що виникли при безстатевому розмноженні, коли нащадки практично не відрізняються від батьків за своїми спадковим ознаками.

Статеве розмноження робить організми стійкими до мінливих і несприятливих умов навколишнього середовища, підвищує їх життєздатність. Цьому сприяє різноманітність потомства, що народжується в результаті об’єднання спадковості двох організмів.

Автор: Alina У рубриці: Ботаніка

Додати коментар

Відповісти

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *